Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs

Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no 18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus — citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves galvenajiem demogrāfiskajiem notikumiem un cikliem vairāku paaudžu dzīvē, sākot jau no 1950. gadu vidus.

Aptaujā tiek iegūta informācija par šādām tēmām: pāreja uz pieaugušo dzīvi (mācības un darbs, vecāku mājas atstāšana, pirmās partnerattiecības, jaunas ģimenes veidošana, labklājība un trūkums; kopdzīve un ģimenes stabilitāte (daudzveidīgās ģimenes formas, balanss starp darbu un ģimeni, pienākumu sadale starp vīriešiem un sievietēm, bērnu plānošana un radīšana); paaudžu attiecības (paaudžu lomu izmaiņas ģimenē, starppaaudžu attiecības, pensionēšanās, rūpes par mazbērniem, savstarpējā atbalsts tīkls, aprūpe un palīdzība).

GGS aptaujā iegūtie dati tiek analizēti izmantojot kohortu un dzīves ceļa notikumu analīzes metodes. To pielietošana iespējama pateicoties retrospektīvam dzīves ceļa pārskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detalizētiem jautājumiem par savu ģimeni — vecākiem, laulātajiem, partneriem, bērnu dzimšanu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniecība vai draudzība, bet kuri veido arī savstarpējā atbalsta tīklu.

Files (4.4 MB)
Name Size
Latvijas-gimenes-paaudzes-2018.pdf
md5:f78bbc826cb6dab3e4194f3a42622eb4
4.4 MB Download
223
223
views
downloads
All versions This version
Views 223223
Downloads 223223
Data volume 972.6 MB972.6 MB
Unique views 188188
Unique downloads 177177

Share

Cite as