Dataset Open Access

Model outputs

Zhu Chenguang


BibTeX Export

@dataset{zhu_chenguang_2020_2581658,
 author    = {Zhu Chenguang},
 title    = {Model outputs},
 month    = mar,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.2581658},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.2581658}
}
51
10
views
downloads
All versions This version
Views 5151
Downloads 1010
Data volume 967.9 MB967.9 MB
Unique views 4747
Unique downloads 1010

Share

Cite as