Conference paper Open Access

VLIV DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ NA POMĚRY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Jan Kůla, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Švec


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20200120163024.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">2572707</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">792468</subfield>
  <subfield code="z">md5:45a1ac81dc26ad155aa0692e8edaf52f</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/2572707/files/CK CIRED 2018_s4_10.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-11-06</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:2572707</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">ČEZ Distribuce, a.s.</subfield>
  <subfield code="a">Jan Kůla, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Švec</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">VLIV DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ NA POMĚRY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">731289</subfield>
  <subfield code="a">Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Př&amp;iacute;spěvek se věnuje problematice dob&amp;iacute;jen&amp;iacute; elektromobilů připojen&amp;yacute;ch do distribučn&amp;iacute; soustavy, vlivem na kvalitu dod&amp;aacute;van&amp;eacute; elektřiny a v&amp;yacute;hledem nov&amp;yacute;ch trendů a technologi&amp;iacute;, kter&amp;eacute; s rozvojem elektromobility souvis&amp;iacute;. V r&amp;aacute;mci evropsk&amp;eacute;ho projektu Interflex testuje ČEZ Distribuce funkce omezov&amp;aacute;n&amp;iacute; dob&amp;iacute;jec&amp;iacute;ho v&amp;yacute;konu na z&amp;aacute;kladě požadavku dispečinku v mimoř&amp;aacute;dn&amp;yacute;ch situac&amp;iacute;ch a tak&amp;eacute; funkce omezen&amp;iacute; v&amp;yacute;konu při podpět&amp;iacute; či podfrekvenci v m&amp;iacute;stě připojen&amp;iacute;. D&amp;aacute;le se př&amp;iacute;spěvek zab&amp;yacute;v&amp;aacute; anal&amp;yacute;zou technick&amp;yacute;ch i ekonomick&amp;yacute;ch dopadů předpokl&amp;aacute;dan&amp;yacute;ch sc&amp;eacute;n&amp;aacute;řů elektromobility na s&amp;iacute;tě nn až do roku 2040. Na z&amp;aacute;věr jsou v čl&amp;aacute;nku shrnuty aktivity a doporučen&amp;iacute; plynouc&amp;iacute; ze spolupr&amp;aacute;ce v r&amp;aacute;mci evropsk&amp;yacute;ch asociac&amp;iacute;.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2572706</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2572707</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
</record>
86
60
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 6060
Data volume 47.5 MB47.5 MB
Unique views 8383
Unique downloads 5858

Share

Cite as