Conference paper Open Access

INTEGRACE VÝROBEN S U/Q REGULACÍ DO DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ VN

Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2572701</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla</creatorName>
   <affiliation>ČEZ Distribuce, a.s.</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>INTEGRACE VÝROBEN S U/Q REGULACÍ DO DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ VN</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-11-06</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="ConferencePaper"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2572701</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2572700</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Př&amp;iacute;spěvek se věnuje vlivu regulace vn v&amp;yacute;roben na zadanou hodnotu napět&amp;iacute; na možnost integrace těchto v&amp;yacute;roben do distribučn&amp;iacute;ch s&amp;iacute;t&amp;iacute;. Zdůrazněny jsou provozn&amp;iacute; v&amp;yacute;hody, zejm&amp;eacute;na stabilizace napět&amp;iacute;. Na vybran&amp;yacute;ch distribučn&amp;iacute;ch s&amp;iacute;t&amp;iacute;ch z projektu InterFlex s regulovan&amp;yacute;mi v&amp;yacute;robnami je proveden modelov&amp;yacute; v&amp;yacute;počet připojtelnosti, kde jsou uk&amp;aacute;z&amp;aacute;ny někter&amp;eacute; aspekty a možn&amp;aacute; omezen&amp;iacute; pro zvy&amp;scaron;ov&amp;aacute;n&amp;iacute; připojiteln&amp;eacute;ho v&amp;yacute;konu v&amp;yacute;roben. Je uk&amp;aacute;z&amp;aacute;n vliv elektrick&amp;yacute;ch parametrů&amp;nbsp;vn s&amp;iacute;t&amp;iacute; na potenci&amp;aacute;l regulace U/Q.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/501100000780</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/731289/">731289</awardNumber>
   <awardTitle>Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
68
45
views
downloads
All versions This version
Views 6868
Downloads 4545
Data volume 35.1 MB35.1 MB
Unique views 6868
Unique downloads 4242

Share

Cite as