Conference paper Open Access

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI VÝROBEN S AUTONOMNÍMI REGULAČNÍMI CHARAKTERISTIKAMI NA HLADINĚ NN

Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20200120162053.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">2572679</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">845034</subfield>
  <subfield code="z">md5:60bbfc46b2a219959b3c594cb4a4e98e</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/2572679/files/CK CIRED 2018_s4_06.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-11-06</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:2572679</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">ČEZ Distribuce, a.s.</subfield>
  <subfield code="a">Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI VÝROBEN S AUTONOMNÍMI REGULAČNÍMI CHARAKTERISTIKAMI NA HLADINĚ NN</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">731289</subfield>
  <subfield code="a">Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Př&amp;iacute;spěvek analyzuje možnosti zv&amp;yacute;&amp;scaron;en&amp;iacute; připojitelnosti v&amp;yacute;roben do distribučn&amp;iacute;ch s&amp;iacute;t&amp;iacute; nn, jestliže maj&amp;iacute; tyto v&amp;yacute;robny aktivn&amp;iacute; autonomn&amp;iacute; regulačn&amp;iacute; charakteristiky Q (U), P (U). Je provedeno srovn&amp;aacute;n&amp;iacute; re&amp;aacute;ln&amp;eacute;ho chov&amp;aacute;n&amp;iacute; regulačn&amp;iacute;ch charakteristik se zjednodu&amp;scaron;en&amp;yacute;m př&amp;iacute;stupem k v&amp;yacute;počtu. Na z&amp;aacute;kladě&amp;nbsp;teoretick&amp;eacute;ho rozboru je kvantifikov&amp;aacute;n&lt;br&gt;
potenci&amp;aacute;l nav&amp;yacute;&amp;scaron;en&amp;iacute; vypočten&amp;eacute;ho připojiteln&amp;eacute;ho v&amp;yacute;konu pro konkr&amp;eacute;tn&amp;iacute; distribučn&amp;iacute; s&amp;iacute;tě z projektu InterFlex i pro typov&amp;eacute; v&amp;yacute;vody nn dle NAP SG. Analyzov&amp;aacute;n je vliv elektrick&amp;yacute;ch parametrů&amp;nbsp;v&amp;yacute;vodů&amp;nbsp;na zv&amp;yacute;&amp;scaron;en&amp;iacute; připojitelnosti a srovn&amp;aacute;n&amp;iacute; přetoků&amp;nbsp;jalov&amp;eacute;ho v&amp;yacute;konu do s&amp;iacute;t&amp;iacute; vn v př&amp;iacute;padě&amp;nbsp;skutečn&amp;eacute;ho chov&amp;aacute;n&amp;iacute; a zjednodu&amp;scaron;en&amp;eacute;ho v&amp;yacute;počtu.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2572678</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2572679</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
</record>
79
54
views
downloads
All versions This version
Views 7979
Downloads 5454
Data volume 45.6 MB45.6 MB
Unique views 7272
Unique downloads 4646

Share

Cite as