Conference paper Open Access

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI VÝROBEN S AUTONOMNÍMI REGULAČNÍMI CHARAKTERISTIKAMI NA HLADINĚ NN

Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla</dc:creator>
 <dc:date>2018-11-06</dc:date>
 <dc:description>Příspěvek analyzuje možnosti zvýšení připojitelnosti výroben do distribučních sítí nn, jestliže mají tyto výrobny aktivní autonomní regulační charakteristiky Q (U), P (U). Je provedeno srovnání reálného chování regulačních charakteristik se zjednodušeným přístupem k výpočtu. Na základě teoretického rozboru je kvantifikován
potenciál navýšení vypočteného připojitelného výkonu pro konkrétní distribuční sítě z projektu InterFlex i pro typové vývody nn dle NAP SG. Analyzován je vliv elektrických parametrů vývodů na zvýšení připojitelnosti a srovnání přetoků jalového výkonu do sítí vn v případě skutečného chování a zjednodušeného výpočtu.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/2572679</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.2572679</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:2572679</dc:identifier>
 <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/731289/</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.2572678</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI VÝROBEN S AUTONOMNÍMI REGULAČNÍMI CHARAKTERISTIKAMI NA HLADINĚ NN</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
79
54
views
downloads
All versions This version
Views 7979
Downloads 5454
Data volume 45.6 MB45.6 MB
Unique views 7272
Unique downloads 4646

Share

Cite as