Journal article Open Access

Taalverschillen in de klas. Hoe besteed je als leraar aandacht aan de moedertaal van leerlingen in de klas?

Leufkens, Sterre; Smit, Jantien; Mol, Margot


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2566438</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Leufkens, Sterre</creatorName>
   <givenName>Sterre</givenName>
   <familyName>Leufkens</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2251-1309</nameIdentifier>
   <affiliation>Utrecht University</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Smit, Jantien</creatorName>
   <givenName>Jantien</givenName>
   <familyName>Smit</familyName>
   <affiliation>Stichting Leerplanontwikkeling</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Mol, Margot</creatorName>
   <givenName>Margot</givenName>
   <familyName>Mol</familyName>
   <affiliation>CITO</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Taalverschillen in de klas. Hoe besteed je als leraar aandacht aan de moedertaal van leerlingen in de klas?</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>meertaligheid</subject>
  <subject>onderwijs</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-09-21</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2566438</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2566437</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Leraren komen meer en meer in aanraking met leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Onderzoek laat zien dat de moedertaal een bron van kennis kan vormen die het kind helpt bij het begrijpen van nieuwe informatie en bij het leren van de nieuwe taal. De moedertaal benutten in het onderwijs is echter lastig voor leraren, omdat zij vaak weinig kennis hebben van de talen van hun leerlingen. Taalkundigen en taalonderwijsexperts hebben een app ontwikkeld die leraren daarbij helpt. De app bevat zowel informatie over verschillen tussen het Nederlands en andere talen als lesactiviteiten. Leraren kunnen hiermee &amp;ndash; impliciet of expliciet &amp;ndash; aandacht besteden aan meertaligheid en taalverschillen in hun klas. In dit artikel leggen we uit welk doel de lesactiviteiten hebben en hoe ze zijn vormgegeven. Ook doen we enkele handreikingen aan de praktijk.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
76
82
views
downloads
All versions This version
Views 7675
Downloads 8283
Data volume 10.9 MB11.0 MB
Unique views 6867
Unique downloads 7677

Share

Cite as