Journal article Open Access

Taalverschillen in de klas. Hoe besteed je als leraar aandacht aan de moedertaal van leerlingen in de klas?

Leufkens, Sterre; Smit, Jantien; Mol, Margot


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:cnt="http://www.w3.org/2011/content#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.2566438">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.2566438</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2566438"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2251-1309">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Leufkens, Sterre</foaf:name>
    <foaf:givenName>Sterre</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Leufkens</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Utrecht University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Smit, Jantien</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jantien</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Smit</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Stichting Leerplanontwikkeling</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Mol, Margot</foaf:name>
    <foaf:givenName>Margot</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Mol</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>CITO</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Taalverschillen in de klas. Hoe besteed je als leraar aandacht aan de moedertaal van leerlingen in de klas?</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dcat:keyword>meertaligheid</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>onderwijs</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-09-21</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/2566438"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/2566438</skos:notation>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2566437"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Leraren komen meer en meer in aanraking met leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Onderzoek laat zien dat de moedertaal een bron van kennis kan vormen die het kind helpt bij het begrijpen van nieuwe informatie en bij het leren van de nieuwe taal. De moedertaal benutten in het onderwijs is echter lastig voor leraren, omdat zij vaak weinig kennis hebben van de talen van hun leerlingen. Taalkundigen en taalonderwijsexperts hebben een app ontwikkeld die leraren daarbij helpt. De app bevat zowel informatie over verschillen tussen het Nederlands en andere talen als lesactiviteiten. Leraren kunnen hiermee &amp;ndash; impliciet of expliciet &amp;ndash; aandacht besteden aan meertaligheid en taalverschillen in hun klas. In dit artikel leggen we uit welk doel de lesactiviteiten hebben en hoe ze zijn vormgegeven. Ook doen we enkele handreikingen aan de praktijk.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:rights>
     <dct:RightsStatement rdf:about="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
      <rdfs:label>Creative Commons Attribution 4.0 International</rdfs:label>
     </dct:RightsStatement>
    </dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2566438"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
76
82
views
downloads
All versions This version
Views 7675
Downloads 8283
Data volume 10.9 MB11.0 MB
Unique views 6867
Unique downloads 7677

Share

Cite as