Conference paper Open Access

Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Pendić, Jugoslav; Putica, Anđelka; Uzelac, Viktorija; Bulatović, Jelena; Spasić, Miloš; Blagojević, Tamara; Stefanović, Sofija


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">srp</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mesolithic</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Magareći Mlin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Grabovac-Đurića vinogradi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">radio-carbon dates</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210318185527.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">2545368</controlfield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">14.12.2018.</subfield>
  <subfield code="g">SAD</subfield>
  <subfield code="a">Srpsko arheološko društvo - Praistorijska sekcija</subfield>
  <subfield code="c">Novi Sad, Serbia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8121-5457</subfield>
  <subfield code="a">Dimitrijević, Vesna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="a">Pendić, Jugoslav</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Putica, Anđelka</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Uzelac, Viktorija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-0672-067X</subfield>
  <subfield code="a">Bulatović, Jelena</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8060-5453</subfield>
  <subfield code="a">Spasić, Miloš</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1993-4714</subfield>
  <subfield code="a">Blagojević, Tamara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7434-8788</subfield>
  <subfield code="a">Stefanović, Sofija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">347712</subfield>
  <subfield code="z">md5:24c1acda3c67e05aff5252da13fc1311</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/2545368/files/Da_li_ima_mezolita_u_Srbiji_van_Derdapa.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-12-11</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-biosense_institute</subfield>
  <subfield code="p">user-birth</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:2545368</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-0873-7950</subfield>
  <subfield code="a">Živaljević, Ivana</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-biosense_institute</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-birth</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">640557</subfield>
  <subfield code="a">Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Sa izuzetkom dobro poznatih mezolitskih nalazi&amp;scaron;ta u Đerdapu, koja pružaju obilje podataka o manje ili vi&amp;scaron;e kontinuiranom prisustvu ljudskih zajednica tokom 9500-5500. godina pre n. e., &amp;scaron;ira teritorija centralnog Balkana predstavlja nepoznanicu u pogledu ljudskog naseljavanja tokom ovog perioda. Fenomen &amp;bdquo;nedostajućeg mezolita&amp;ldquo; dovođen je u vezu sa promenama životne sredine u ranom holocenu, pretpostavkama o malobrojnosti mezolitskih populacija,&amp;nbsp; mogućnostima očuvanja i vidljivosti mezolitskih stani&amp;scaron;ta, kao i sa nedostatkom adekvatnih istraživanja. Međutim, do određenih saznanja o nedovoljno poznatom mezolitu centralnog Balkana moguće je doći ne samo novim iskopavanjima, već i ponovnim pregledanjem postojećih arheolo&amp;scaron;kih zbirki. U tom pogledu posebno su indikativna ranoneolitska nalazi&amp;scaron;ta, koji svedoče o intenzivnom naseljavanjui/ilivećoj vidljivosti ljudskog prisustva počev od 6000. godina pre n. e. U okviru tekućeg ERC BIRTH projekta datovana je velika serija uzoraka ljudskih i životinjskih kostiju sa ovih nalazi&amp;scaron;ta, koji su se većinom uklapali u očekivani ranoneolitski raspon. Međutim, po jedan uzorak sa nalazi&amp;scaron;ta Magareći mlin (fragment ljudske lobanje) i Grabovac-Đurića vinogradi (kost divljeg govečeta) datovani su u 8. milenijum pre n. e. U ovom radu predstavićemo nove radiokarbonske datume sa Magarećeg mlina i Grabovca, diskutovati o kontekstima nalaza uzorkovanih kostiju, i razmotriti implikacije ovih rezultata za razumevanje problema &amp;bdquo;nedostajućeg&amp;ldquo; mezolita na centralnom Balkanu.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2545367</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2545368</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
</record>
99
57
views
downloads
All versions This version
Views 9999
Downloads 5757
Data volume 19.8 MB19.8 MB
Unique views 9191
Unique downloads 5555

Share

Cite as