Conference paper Open Access

Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Pendić, Jugoslav; Putica, Anđelka; Uzelac, Viktorija; Bulatović, Jelena; Spasić, Miloš; Blagojević, Tamara; Stefanović, Sofija


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Živaljević, Ivana</dc:creator>
 <dc:creator>Dimitrijević, Vesna</dc:creator>
 <dc:creator>Pendić, Jugoslav</dc:creator>
 <dc:creator>Putica, Anđelka</dc:creator>
 <dc:creator>Uzelac, Viktorija</dc:creator>
 <dc:creator>Bulatović, Jelena</dc:creator>
 <dc:creator>Spasić, Miloš</dc:creator>
 <dc:creator>Blagojević, Tamara</dc:creator>
 <dc:creator>Stefanović, Sofija</dc:creator>
 <dc:date>2018-12-11</dc:date>
 <dc:description>Sa izuzetkom dobro poznatih mezolitskih nalazišta u Đerdapu, koja pružaju obilje podataka o manje ili više kontinuiranom prisustvu ljudskih zajednica tokom 9500-5500. godina pre n. e., šira teritorija centralnog Balkana predstavlja nepoznanicu u pogledu ljudskog naseljavanja tokom ovog perioda. Fenomen „nedostajućeg mezolita“ dovođen je u vezu sa promenama životne sredine u ranom holocenu, pretpostavkama o malobrojnosti mezolitskih populacija, mogućnostima očuvanja i vidljivosti mezolitskih staništa, kao i sa nedostatkom adekvatnih istraživanja. Međutim, do određenih saznanja o nedovoljno poznatom mezolitu centralnog Balkana moguće je doći ne samo novim iskopavanjima, već i ponovnim pregledanjem postojećih arheoloških zbirki. U tom pogledu posebno su indikativna ranoneolitska nalazišta, koji svedoče o intenzivnom naseljavanjui/ilivećoj vidljivosti ljudskog prisustva počev od 6000. godina pre n. e. U okviru tekućeg ERC BIRTH projekta datovana je velika serija uzoraka ljudskih i životinjskih kostiju sa ovih nalazišta, koji su se većinom uklapali u očekivani ranoneolitski raspon. Međutim, po jedan uzorak sa nalazišta Magareći mlin (fragment ljudske lobanje) i Grabovac-Đurića vinogradi (kost divljeg govečeta) datovani su u 8. milenijum pre n. e. U ovom radu predstavićemo nove radiokarbonske datume sa Magarećeg mlina i Grabovca, diskutovati o kontekstima nalaza uzorkovanih kostiju, i razmotriti implikacije ovih rezultata za razumevanje problema „nedostajućeg“ mezolita na centralnom Balkanu. </dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/2545368</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.2545368</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:2545368</dc:identifier>
 <dc:language>srp</dc:language>
 <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.2545367</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/biosense_institute</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/birth</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>Mesolithic</dc:subject>
 <dc:subject>Magareći Mlin</dc:subject>
 <dc:subject>Grabovac-Đurića vinogradi</dc:subject>
 <dc:subject>radio-carbon dates</dc:subject>
 <dc:title>Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
99
57
views
downloads
All versions This version
Views 9999
Downloads 5757
Data volume 19.8 MB19.8 MB
Unique views 9191
Unique downloads 5555

Share

Cite as