Conference paper Open Access

Time-division Multiplexing Automata Processor

Jintao Yu; Hoang Anh Du Nguyen; Muath Abu Lebdeh; Mottaqiallah Taouil; Said Hamdioui


BibTeX Export

@proceedings{jintao_yu_2019_2533075,
 title    = {Time-division Multiplexing Automata Processor},
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = jan,
 doi     = {10.5281/zenodo.2533075},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.2533075}
}
57
42
views
downloads
All versions This version
Views 5757
Downloads 4242
Data volume 26.4 MB26.4 MB
Unique views 5151
Unique downloads 4040

Share

Cite as