Journal article Open Access

Eristalis anthophorina (FALLÉN, 1817) w Polsce (Diptera, Syrphidae)

Żóralski, Robert; Giłka, Wojciech; Mielczarek, Łukasz Emil; Kowalczyk, Jan Krzysztof


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.2527753">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.2527753</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2527753"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Żóralski, Robert</foaf:name>
    <foaf:givenName>Robert</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Żóralski</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ul. Norwida 9, 84-240 Reda, Polska</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Giłka, Wojciech</foaf:name>
    <foaf:givenName>Wojciech</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Giłka</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Pracownia Zoologii Systematycznej; Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, Polska</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Mielczarek, Łukasz Emil</foaf:name>
    <foaf:givenName>Łukasz Emil</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Mielczarek</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Zespół ds. Lasów i Przyrody, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, Polska</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kowalczyk, Jan Krzysztof</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jan Krzysztof</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Kowalczyk</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ul. Matejki 13/45, 81-407 Gdynia, Polska</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Eristalis anthophorina (FALLÉN, 1817) w Polsce (Diptera, Syrphidae)</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dcat:keyword>Diptera, Syrphidae, Eristalis, faunistics, boreal species, Poland</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-12-29</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/2527753"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/2527753</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2527752"/>
  <owl:versionInfo>major</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;Geographical distribution of the rare hoverfly, &lt;em&gt;Eristalis anthophorina&lt;/em&gt; (Fall&amp;eacute;n, 1817), so far known from historical or unspecified data from Poland, is presented and discussed on the basis of new records&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>This paper is dedicated to the late BOGUSŁAW SOSZYŃSKI</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2527753"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.2527753</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1562256</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/2527753/files/Zoralski_et_al_13_34_Dipteron.pdf">https://zenodo.org/record/2527753/files/Zoralski_et_al_13_34_Dipteron.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
51
25
views
downloads
All versions This version
Views 5150
Downloads 2525
Data volume 39.1 MB39.1 MB
Unique views 4645
Unique downloads 2424

Share

Cite as