Dataset Open Access

Gestió de les dades de recerca: resultats de l'enquesta prospectiva a gener de 2016

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

Data collector(s)
Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra; Universitat de Girona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili; Universitat Oberta de Catalunya; Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; Universitat Ramon Llull; Universitat Jaume I

Enquesta destinada als responsables dels diferents projectes de les Universitats de Catalunya que rebien finançament del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, independentment de si formaven o no part de l'Open Research Data Pilot, amb la finalitat de conèixer les necessitats dels investigadors en matèria de gestió de dades de recerca.

Aquest informe ha estat elaborat pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC que està format per representants de les universitats següents: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat Ramon Llull i Universitat Jaume I.

Files (39.6 kB)
Name Size
1601ResultatsEnquestaAnonimitzada.csv
md5:0b9d43742e11f3820ec248571325cb48
39.6 kB Download
47
2
views
downloads
All versions This version
Views 4747
Downloads 22
Data volume 79.1 kB79.1 kB
Unique views 4444
Unique downloads 22

Share

Cite as