Journal article Open Access

Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = Civil liability of a paramedic in case of a medical error

Mikos, Marcin; Juszczyk, Grzegorz; Czerw, Aleksandra


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2016-11-11</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120160302.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">166268</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:166268</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Civil liability of a paramedic in case of a medical error. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Journal of Education, Health and Sport. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2016;6(11):221-224. eISSN 2391-8306. DOI &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.166268&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3988&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;© The Author (s) 2016;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Received: &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016. Revised &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;30&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016. Accepted: &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;11&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Civil liability of a paramedic in case of a medical error&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Streszczenie:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ratownik medyczny podobnie jak inni profesjonaliści medyczni może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za zawinione postępowanie niezgodne ze stanem aktualnej wiedzy medycznej, w wyniku którego pacjent doznał szkody na zdrowiu. Ocena zgodności postępowania ratownika  medycznego ze stanem aktualnej wiedzy medycznej jest przedmiotem oceny biegłych sądowych. Za powstałe szkody o charakterze majątkowym i niemajątkowym ratownik medyczny może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Paramedics, similar to other medical professionals may a subject of civil liability litigation in case of at fault actions which has been inconsistent with current medical knowledge followed by a loss in health experienced by a patient. The evaluation of accordance of medical activities with  current medical knowledge is performed by an expert witness. A paramedic may be obliged to pay a compensation if a financial or nonfinancial loss is proven.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Słowa kluczowe: r&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;atownik medyczny, odpowiedzialność prawna, błąd medyczny.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Key words: paramedic, legal liablility,  medical error.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Juszczyk, Grzegorz</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Czerw, Aleksandra</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">468482</subfield>
  <subfield code="z">md5:11de5c73b7ef8d6c136f3f5503bb1d5b</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/166268/files/3988.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mikos, Marcin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.166268</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = Civil liability of a paramedic in case of a medical error</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
</record>
48
21
views
downloads
All versions This version
Views 4848
Downloads 2121
Data volume 9.8 MB9.8 MB
Unique views 4545
Unique downloads 2020

Share

Cite as