Journal article Open Access

Van grafheuvel tot begraafplaats: Een grafmonument uit de midden-bronstijd en sporen uit de Merovingische periode op de hedendaagse begraafplaats Hogenakker te Oedelem (Beernem, West-Vlaanderen)

Lambrecht, G.; Huyghe, J.; Hinsch Mikkelsen, J.; Decraeme S.; Verwerft, D.

Naar aanleiding van de luchtfototentoonstelling “Het verleden vanuit de lucht” wordt Raakvlak er attent op gemaakt dat de grafcirkel die zich bevindt op de hedendaagse begraafplaats Hogenakker (Oedelem, Beernem), wordt bedreigd door de aanleg van nieuwe grafkelders. Na overleg met de gemeente Beernem is besloten dit deel van de begraafplaats op te graven. De site is opgegraven in twee opgravingscampagnes in het najaar van 2013 en het najaar van 2014.

Tijdens de opgraving is het onverstoorde areaal ten westen van het toegangsgebouw volledig onderzocht door een team van 3 archeologen, een bodemkundige, een drietal arbeiders alsook enkele studenten en vrijwilligers. Het veldteam krijgt extra bijstand van enkele arbeiders van de gemeente Beernem om het opgravingsvlak (665 m²)  aan te leggen en te dempen.

De voornaamste sporen zijn een circulaire gracht uit de midden-bronstijd en twee waterputten uit de Merovingische periode.

 

102
139
views
downloads
All versions This version
Views 102102
Downloads 139139
Data volume 1.5 GB1.5 GB
Unique views 9898
Unique downloads 130130

Share

Cite as