Journal article Open Access

Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene

De Wilde, Bjorn


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.162602">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.162602</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.162602"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>De Wilde, Bjorn</foaf:name>
    <foaf:givenName>Bjorn</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>De Wilde</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2011</dct:issued>
  <dcat:keyword>archaeology</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Pleistocene</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2011-11-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/162602"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/162602</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/wa"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;In 2009&lt;/em&gt;&lt;em&gt;, 2010 en 2011 werden bij de opgravingen in de Quartaire afzettingen van de kleigroeve te Oekene verscheidene beenderen van zoogdieren verzameld. Het gaat in het totaal om een vijftigtal resten, waarvan er 24 konden gedetermineerd worden. De resten werden verzameld op het zicht, bij inspecties van de wanden en tijdens het vrijmaken ervan. De resten werden gedetermineerd met behulp van de referentiecollectie en de gespecialiseerde literatuur van de Onderzoekseenheid Paleontologie van de Universiteit Gent (zie bibliografie). De inventaris van de resten waarop een naam kon gezet worden, volgt.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.162602">https://doi.org/10.5281/zenodo.162602</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>979138</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/162602/files/WA24_De Wilde B._Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene_50-56.pdf">https://zenodo.org/record/162602/files/WA24_De Wilde B._Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene_50-56.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
31
41
views
downloads
All versions This version
Views 3131
Downloads 4141
Data volume 40.1 MB40.1 MB
Unique views 3131
Unique downloads 4040

Share

Cite as