Journal article Open Access

Roeselare-Oekene: Archeologisch onderzoek op vondsten uit het Paleolithicum

Goderis, Jozef; Hameeuw, Hendrik

Sedert 2009 zijn de V.O.B.o.W. en WAR actief met een archeologische prospectie met ingreep in de bodem op de site Roeselare-Oekene. De vergunning hiervoor werd toegekend door Ruimte & Erfgoed van de Vlaamse Overheid voor de periode 2009-2011. Aanleiding bij dit archeologisch onderzoek van de V.O.B.o.W.-WAR was de vondstmelding van een mammoettand opgediept door F. Demuynck in de kleigroeve Dumoulin-Bricks te Oekene. Enkele leden van V.O.B.o.W.-WAR bezochten kort nadien de vindplaats en de nodige stappen werden gezet om er een wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Jozef Goderis op te starten. Deze bijdrage presenteert de eerste preliminaire resultaten over deze activiteiten op site Roeselare-Oekene.

47
25
views
downloads
All versions This version
Views 4747
Downloads 2525
Data volume 36.8 MB36.8 MB
Unique views 4444
Unique downloads 2525

Share

Cite as