Journal article Open Access

Een fragment van een 'Knight jug' uit Wenduine

Cools, E.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.159952</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Cools, E.</creatorName>
   <givenName>E.</givenName>
   <familyName>Cools</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Een fragment van een 'Knight jug' uit Wenduine</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>1986</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>archaeology</subject>
  <subject>Belgian coast</subject>
  <subject>ceramics</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">1986-06-01</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/159952</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/wa</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Het strand te Wenduine (gemeente De Haan) is sinds lang bekend als archeologische vindplaats. Vooral Romeinse, maar ook heel wat middeleeuwse vondsten zijn er aan het licht gekomen en een aantal van deze voorwerpen is permanent tentoongesteld in het voormalig gemeentehuis van Wenduine.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bij een eerste summier onderzoek van een omvangrijke priv&amp;eacute;-verzameling werd onze aandacht getrokken door een zwaar beschadigd beeldfragmentje dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de karakteristieke versiering van een &lt;em&gt;knight &lt;/em&gt;&lt;em&gt;jug. &lt;/em&gt;Deze benaming - letterlijk vertaald: ridderkan- is te verklaren door de aanwezigheid van twee tot vier geharnaste en van een schild voorziene ridderfiguurtjes op de schouder van de kan. Deze plastiekjes zijn vrijstaand, in tegenstelling tot de rest van de versiering die meestal is uitgevoerd in oplegwerk. Vaak worden de ridders voorgesteld gezeten op een paard, waarvan hals en kop eveneens vrijstaand zijn uitgevoerd. In enkele gevallen zijn deze figuurtjes gecombineerd met herten, uitgevoerd in oplegwerk, en gaat het kennelijk om de uitbeelding van een jachttafereel. Soms is ook een (gedeeltelijke) ridderfiguur aangebracht op de cilindervormige uitgiettuit. Ridderkannen moeten eerder als pronkstukken dan als huishoudelijk&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;vaatwerk beschouwd worden.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
36
18
views
downloads
All versions This version
Views 3636
Downloads 1818
Data volume 12.7 MB12.7 MB
Unique views 3030
Unique downloads 1818

Share

Cite as