Poster Open Access

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">srp</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120141409.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1490407</controlfield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">7-8. June 2018.</subfield>
  <subfield code="a">Međunarodni simpozijum stomatologa i saradnika</subfield>
  <subfield code="c">Novi Sad, Serbia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, University of Novi Sad</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-4092-9733</subfield>
  <subfield code="a">Kojić, Sanja</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; BioSense Institute, University of Novi Sad</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7640-3269</subfield>
  <subfield code="a">Penezić, Kristina</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Vujkov, Sanja</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Blagojević, Duška</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Nešković, Isidora</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7434-8788</subfield>
  <subfield code="a">Stefanović, Sofija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">643274</subfield>
  <subfield code="z">md5:4ae37d2b1fccf67bd9317a5028d39f39</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1490407/files/Upotreba savremenih radioloskih tehnika.pptx</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
  <subfield code="u">http://www.simpozijumklinika.com/ZbornikSrb2018.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-06-07</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-biosense_institute</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1490407</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, University of Novi Sad</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3575-3921</subfield>
  <subfield code="a">Petrović, Bojan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-biosense_institute</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">640557</subfield>
  <subfield code="a">Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije &amp;scaron;iroko kori&amp;scaron;ćene u svakodnevnoj kliničkoj praksi sa rastućim interesovanjem za antropolo&amp;scaron;ka istraživanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogućava 3D vizuelizaciju skeniranih zubnih i ko&amp;scaron;tanih struktura. Postoje različite tehnike za preciznu procenu starosti zasnovane na zubnim parametrima. Cilj ove studije je bio da se proceni preciznost dve različite tehnike procene radiolo&amp;scaron;ke starosti, indeksa krunice zuba (TCI) i Kvaal metode. Uzorak se sastojao od 23 ekstrahovana jednokorena zuba osoba poznate starosti i pola. Zubi su prvo fotografisani i numerisani za objektivnu, slepu evaluaciju. Studija je sprovedena kori&amp;scaron;ćenjem digitalnih radiograma i CBCT snimaka zuba fiksiranih u vo&amp;scaron;tanim grebenima na gipsanom modelu kako bi se dobile digitalne fotografije i 3D rekonstrukcija za radiografsku evaluaciju. Visina krunice i visina pulpe su beleženi za TCI, dok su visina i &amp;scaron;irina na tri različita nivoa određivani za Kvaalov metod. Utvrđeno je da je TCI tačniji u poređenju sa Kvaalovom metodom. Upotreba CBCT-a i digitalnih radiografija može da podrži nalaze dobijene iz stomatolo&amp;scaron;kih kliničkih, arheolo&amp;scaron;kih, DNK i antropolo&amp;scaron;kih istraživanja.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1490406</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1490407</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">poster</subfield>
 </datafield>
</record>
95
17
views
downloads
All versions This version
Views 9595
Downloads 1717
Data volume 10.9 MB10.9 MB
Unique views 8989
Unique downloads 1616

Share

Cite as