Poster Open Access

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Petrović, Bojan</dc:creator>
 <dc:creator>Kojić, Sanja</dc:creator>
 <dc:creator>Penezić, Kristina</dc:creator>
 <dc:creator>Vujkov, Sanja</dc:creator>
 <dc:creator>Blagojević, Duška</dc:creator>
 <dc:creator>Nešković, Isidora</dc:creator>
 <dc:creator>Stefanović, Sofija</dc:creator>
 <dc:date>2018-06-07</dc:date>
 <dc:description>Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije široko korišćene u svakodnevnoj kliničkoj praksi sa rastućim interesovanjem za antropološka istraživanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogućava 3D vizuelizaciju skeniranih zubnih i koštanih struktura. Postoje različite tehnike za preciznu procenu starosti zasnovane na zubnim parametrima. Cilj ove studije je bio da se proceni preciznost dve različite tehnike procene radiološke starosti, indeksa krunice zuba (TCI) i Kvaal metode. Uzorak se sastojao od 23 ekstrahovana jednokorena zuba osoba poznate starosti i pola. Zubi su prvo fotografisani i numerisani za objektivnu, slepu evaluaciju. Studija je sprovedena korišćenjem digitalnih radiograma i CBCT snimaka zuba fiksiranih u voštanim grebenima na gipsanom modelu kako bi se dobile digitalne fotografije i 3D rekonstrukcija za radiografsku evaluaciju. Visina krunice i visina pulpe su beleženi za TCI, dok su visina i širina na tri različita nivoa određivani za Kvaalov metod. Utvrđeno je da je TCI tačniji u poređenju sa Kvaalovom metodom. Upotreba CBCT-a i digitalnih radiografija može da podrži nalaze dobijene iz stomatoloških kliničkih, arheoloških, DNK i antropoloških istraživanja.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/1490407</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.1490407</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:1490407</dc:identifier>
 <dc:language>srp</dc:language>
 <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.1490406</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/biosense_institute</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePoster</dc:type>
 <dc:type>poster</dc:type>
</oai_dc:dc>
95
17
views
downloads
All versions This version
Views 9595
Downloads 1717
Data volume 10.9 MB10.9 MB
Unique views 8989
Unique downloads 1616

Share

Cite as