Poster Open Access

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "srp", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Serbian"
 }, 
 "description": "<p>Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije &scaron;iroko kori&scaron;\u0107ene u svakodnevnoj klini\u010dkoj praksi sa rastu\u0107im interesovanjem za antropolo&scaron;ka istra\u017eivanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogu\u0107ava 3D vizuelizaciju skeniranih zubnih i ko&scaron;tanih struktura. Postoje razli\u010dite tehnike za preciznu procenu starosti zasnovane na zubnim parametrima. Cilj ove studije je bio da se proceni preciznost dve razli\u010dite tehnike procene radiolo&scaron;ke starosti, indeksa krunice zuba (TCI) i Kvaal metode. Uzorak se sastojao od 23 ekstrahovana jednokorena zuba osoba poznate starosti i pola. Zubi su prvo fotografisani i numerisani za objektivnu, slepu evaluaciju. Studija je sprovedena kori&scaron;\u0107enjem digitalnih radiograma i CBCT snimaka zuba fiksiranih u vo&scaron;tanim grebenima na gipsanom modelu kako bi se dobile digitalne fotografije i 3D rekonstrukcija za radiografsku evaluaciju. Visina krunice i visina pulpe su bele\u017eeni za TCI, dok su visina i &scaron;irina na tri razli\u010dita nivoa odre\u0111ivani za Kvaalov metod. Utvr\u0111eno je da je TCI ta\u010dniji u pore\u0111enju sa Kvaalovom metodom. Upotreba CBCT-a i digitalnih radiografija mo\u017ee da podr\u017ei nalaze dobijene iz stomatolo&scaron;kih klini\u010dkih, arheolo&scaron;kih, DNK i antropolo&scaron;kih istra\u017eivanja.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-3575-3921", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Petrovi\u0107, Bojan"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-4092-9733", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Koji\u0107, Sanja"
  }, 
  {
   "affiliation": "Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; BioSense Institute, University of Novi Sad", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7640-3269", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Penezi\u0107, Kristina"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Vujkov, Sanja"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Blagojevi\u0107, Du\u0161ka"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Ne\u0161kovi\u0107, Isidora"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7434-8788", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Stefanovi\u0107, Sofija"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/1490407", 
 "datePublished": "2018-06-07", 
 "@type": "CreativeWork", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1490407", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1490407", 
 "workFeatured": {
  "url": "http://www.simpozijumklinika.com/ZbornikSrb2018.pdf", 
  "location": "Novi Sad, Serbia", 
  "@type": "Event", 
  "name": "Me\u0111unarodni simpozijum stomatologa i saradnika"
 }, 
 "name": "Upotreba savremenih radiolo\u0161kih tehnika u komparativnim dentalno-antropolo\u0161kim studijama"
}
95
17
views
downloads
All versions This version
Views 9595
Downloads 1717
Data volume 10.9 MB10.9 MB
Unique views 8989
Unique downloads 1616

Share

Cite as