Poster Open Access

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1ed51124-dd95-481c-bfde-2a5ffef9757a/Upotreba%20savremenih%20radioloskih%20tehnika.pptx"
   }, 
   "checksum": "md5:4ae37d2b1fccf67bd9317a5028d39f39", 
   "bucket": "1ed51124-dd95-481c-bfde-2a5ffef9757a", 
   "key": "Upotreba savremenih radioloskih tehnika.pptx", 
   "type": "pptx", 
   "size": 643274
  }
 ], 
 "owners": [
  46507
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.1490407", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 16.0, 
  "unique_views": 89.0, 
  "views": 95.0, 
  "version_views": 95.0, 
  "unique_downloads": 16.0, 
  "version_unique_views": 89.0, 
  "volume": 10935658.0, 
  "version_downloads": 17.0, 
  "downloads": 17.0, 
  "version_volume": 10935658.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1490407", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1490406", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/1ed51124-dd95-481c-bfde-2a5ffef9757a", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1490406.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/1490407", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/1490407", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1490407.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/1490407"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.1490406", 
 "created": "2018-11-17T13:28:45.513882+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T14:14:09.162988+00:00", 
 "conceptrecid": "1490406", 
 "revision": 7, 
 "id": 1490407, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.1490407", 
  "description": "<p>Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije &scaron;iroko kori&scaron;\u0107ene u svakodnevnoj klini\u010dkoj praksi sa rastu\u0107im interesovanjem za antropolo&scaron;ka istra\u017eivanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogu\u0107ava 3D vizuelizaciju skeniranih zubnih i ko&scaron;tanih struktura. Postoje razli\u010dite tehnike za preciznu procenu starosti zasnovane na zubnim parametrima. Cilj ove studije je bio da se proceni preciznost dve razli\u010dite tehnike procene radiolo&scaron;ke starosti, indeksa krunice zuba (TCI) i Kvaal metode. Uzorak se sastojao od 23 ekstrahovana jednokorena zuba osoba poznate starosti i pola. Zubi su prvo fotografisani i numerisani za objektivnu, slepu evaluaciju. Studija je sprovedena kori&scaron;\u0107enjem digitalnih radiograma i CBCT snimaka zuba fiksiranih u vo&scaron;tanim grebenima na gipsanom modelu kako bi se dobile digitalne fotografije i 3D rekonstrukcija za radiografsku evaluaciju. Visina krunice i visina pulpe su bele\u017eeni za TCI, dok su visina i &scaron;irina na tri razli\u010dita nivoa odre\u0111ivani za Kvaalov metod. Utvr\u0111eno je da je TCI ta\u010dniji u pore\u0111enju sa Kvaalovom metodom. Upotreba CBCT-a i digitalnih radiografija mo\u017ee da podr\u017ei nalaze dobijene iz stomatolo&scaron;kih klini\u010dkih, arheolo&scaron;kih, DNK i antropolo&scaron;kih istra\u017eivanja.</p>", 
  "language": "srp", 
  "title": "Upotreba savremenih radiolo\u0161kih tehnika u komparativnim dentalno-antropolo\u0161kim studijama", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1490406"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1490407"
     }
    }
   ]
  }, 
  "grants": [
   {
    "code": "640557", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::640557"
    }, 
    "title": "Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 \u2013 5000 BC", 
    "acronym": "BIRTH", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "communities": [
   {
    "id": "biosense_institute"
   }
  ], 
  "publication_date": "2018-06-07", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-3575-3921", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad", 
    "name": "Petrovi\u0107, Bojan"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-4092-9733", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad", 
    "name": "Koji\u0107, Sanja"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-7640-3269", 
    "affiliation": "Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; BioSense Institute, University of Novi Sad", 
    "name": "Penezi\u0107, Kristina"
   }, 
   {
    "name": "Vujkov, Sanja"
   }, 
   {
    "name": "Blagojevi\u0107, Du\u0161ka"
   }, 
   {
    "name": "Ne\u0161kovi\u0107, Isidora"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-7434-8788", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
    "name": "Stefanovi\u0107, Sofija"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "url": "http://www.simpozijumklinika.com/ZbornikSrb2018.pdf", 
   "dates": "7-8. June 2018.", 
   "place": "Novi Sad, Serbia", 
   "title": "Me\u0111unarodni simpozijum stomatologa i saradnika"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "poster", 
   "title": "Poster"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.1490406", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
95
17
views
downloads
All versions This version
Views 9595
Downloads 1717
Data volume 10.9 MB10.9 MB
Unique views 8989
Unique downloads 1616

Share

Cite as