Poster Open Access

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1490407</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Petrović, Bojan</creatorName>
   <givenName>Bojan</givenName>
   <familyName>Petrović</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3575-3921</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, University of Novi Sad</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Kojić, Sanja</creatorName>
   <givenName>Sanja</givenName>
   <familyName>Kojić</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-4092-9733</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, University of Novi Sad</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Penezić, Kristina</creatorName>
   <givenName>Kristina</givenName>
   <familyName>Penezić</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7640-3269</nameIdentifier>
   <affiliation>Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; BioSense Institute, University of Novi Sad</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Vujkov, Sanja</creatorName>
   <givenName>Sanja</givenName>
   <familyName>Vujkov</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Blagojević, Duška</creatorName>
   <givenName>Duška</givenName>
   <familyName>Blagojević</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Nešković, Isidora</creatorName>
   <givenName>Isidora</givenName>
   <familyName>Nešković</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Stefanović, Sofija</creatorName>
   <givenName>Sofija</givenName>
   <familyName>Stefanović</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7434-8788</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-06-07</date>
 </dates>
 <language>sr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Poster</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1490407</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1490406</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/biosense_institute</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije &amp;scaron;iroko kori&amp;scaron;ćene u svakodnevnoj kliničkoj praksi sa rastućim interesovanjem za antropolo&amp;scaron;ka istraživanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogućava 3D vizuelizaciju skeniranih zubnih i ko&amp;scaron;tanih struktura. Postoje različite tehnike za preciznu procenu starosti zasnovane na zubnim parametrima. Cilj ove studije je bio da se proceni preciznost dve različite tehnike procene radiolo&amp;scaron;ke starosti, indeksa krunice zuba (TCI) i Kvaal metode. Uzorak se sastojao od 23 ekstrahovana jednokorena zuba osoba poznate starosti i pola. Zubi su prvo fotografisani i numerisani za objektivnu, slepu evaluaciju. Studija je sprovedena kori&amp;scaron;ćenjem digitalnih radiograma i CBCT snimaka zuba fiksiranih u vo&amp;scaron;tanim grebenima na gipsanom modelu kako bi se dobile digitalne fotografije i 3D rekonstrukcija za radiografsku evaluaciju. Visina krunice i visina pulpe su beleženi za TCI, dok su visina i &amp;scaron;irina na tri različita nivoa određivani za Kvaalov metod. Utvrđeno je da je TCI tačniji u poređenju sa Kvaalovom metodom. Upotreba CBCT-a i digitalnih radiografija može da podrži nalaze dobijene iz stomatolo&amp;scaron;kih kliničkih, arheolo&amp;scaron;kih, DNK i antropolo&amp;scaron;kih istraživanja.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100010661</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/">640557</awardNumber>
   <awardTitle>Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
95
17
views
downloads
All versions This version
Views 9595
Downloads 1717
Data volume 10.9 MB10.9 MB
Unique views 8989
Unique downloads 1616

Share

Cite as