Report Open Access

Aspekty prawne wdrażania otwartego dostępu. Poradnik dla wydawców czasopism naukowych

Starczewski, Michał; Grabowska Klaudia; Maryl, Maciej; Jędraszko, Barbara


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/784012f5-b8da-4df5-ab83-81471025ee72/Guidelines_PL.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:a1efcd9eeef7a509a00849a3e6f47440", 
   "bucket": "784012f5-b8da-4df5-ab83-81471025ee72", 
   "key": "Guidelines_PL.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1220927
  }
 ], 
 "owners": [
  27677
 ], 
 "doi": "10.18318/chc.2018.1", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 161.0, 
  "unique_views": 176.0, 
  "views": 197.0, 
  "version_views": 197.0, 
  "unique_downloads": 161.0, 
  "version_unique_views": 176.0, 
  "volume": 208778517.0, 
  "version_downloads": 171.0, 
  "downloads": 171.0, 
  "version_volume": 208778517.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.18318/chc.2018.1", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/1414109", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/784012f5-b8da-4df5-ab83-81471025ee72", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.18318/chc.2018.1.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/1414109", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/1414109"
 }, 
 "created": "2018-09-13T07:27:40.567923+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T16:52:52.725356+00:00", 
 "conceptrecid": "1414108", 
 "revision": 4, 
 "id": 1414109, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "17"
  }, 
  "doi": "10.18318/chc.2018.1", 
  "description": "<p>**scroll down for English**</p>\n\n<p>Poradnik Instytutu Bada\u0144 Literackich Polskiej Akademii Nauk opracowany w ramach projektu EAST: Enhancing Accessibility and Sustainability of &ldquo;Teksty Drugie&rdquo;,&nbsp; finansowanego w ramach programu OpenAire Alternative Funding Mechanism for non-author fee based Open Access Publishing.</p>\n\n<p>Niniejszy poradnik stawia sobie za cel u\u0142atwienie procesu przyjmowania przez czasopismo modelu otwartego, prezentuj\u0105c w spos&oacute;b syntetyczny najwa\u017cniejsze kwestie prawne do rozwa\u017cenia wraz z propozycjami rozwi\u0105za\u0144. Szczeg&oacute;\u0142owe kwestie zwi\u0105zane z przyjmowaniem modelu otwartego w czasopismach przedstawiane s\u0105 w r&oacute;\u017cnych publikacjach.&nbsp;Niniejszy tekst nale\u017cy traktowa\u0107 jako pewne uzupe\u0142nienie i pog\u0142\u0119bienie wcze\u015bniejszych publikacji, z naciskiem na kwesti\u0119 zagadnie\u0144 prawnych zwi\u0105zanych z otwartym dost\u0119pem widzianych z perspektywy redakcji czasopisma naukowego.</p>\n\n<p>---</p>\n\n<p>Guidelines prepared for the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences as a part of the project EAST: Enhancing Accessibility and Sustainability of Teksty Drugie funded by OpenAire Alternative Funding Mechanism for non-author fee based Open Access Publishing</p>\n\n<p>These guidelines explain the process of converting a journal to open access and briefly present the essential legal considerations together with their possible solutions. Detailed information about turning journals to open access can be found in many publications, and the following text should be considered as supplementary to previous materials on the issue. It devotes particular attention to legal problems connected with open access as seen from the perspective of the editors of a scientific journal.</p>", 
  "language": "pol", 
  "title": "Aspekty prawne wdra\u017cania otwartego dost\u0119pu. Poradnik dla wydawc\u00f3w czasopism naukowych", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1414108"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1414109"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences", 
   "place": "Warsaw, Poland"
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "chc"
   }
  ], 
  "version": "1", 
  "keywords": [
   "open-access", 
   "journals", 
   "open science"
  ], 
  "publication_date": "2018-06-30", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "University of Warsaw", 
    "name": "Starczewski, Micha\u0142"
   }, 
   {
    "affiliation": "Digital Humanities Centre at the Insititute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences", 
    "name": "Grabowska Klaudia"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-2639-041X", 
    "affiliation": "Digital Humanities Centre at the Insititute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences", 
    "name": "Maryl, Maciej"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0003-1646-0215", 
    "affiliation": "Digital Humanities Centre at the Insititute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences", 
    "name": "J\u0119draszko, Barbara"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "report", 
   "type": "publication", 
   "title": "Report"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.18318/chc.2018.2", 
    "relation": "isSupplementedBy"
   }
  ]
 }
}
197
171
views
downloads
Views 197
Downloads 171
Data volume 208.8 MB
Unique views 176
Unique downloads 161

Share

Cite as