Project deliverable Open Access

Tehnici de monitorizare a deplasărilor animalelor sălbatice. Manual

Laurentiu Rozylowicz; Florian P. Bodescu; Athanasios A. Gavrilidis; Iulia V. Miu; Cristian Moale; Steluta Manolache; Andreea Nita; Marius L. Matache; Cristiana M. Ciocanea


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1344840">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1344840</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1344840"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-7174-032X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-7174-032X</dct:identifier>
    <foaf:name>Laurentiu Rozylowicz</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitatea din Bucuresti</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Florian P. Bodescu</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Multidimension</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Athanasios A. Gavrilidis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Multidimension</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Iulia V. Miu</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitatea din Bucuresti</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Cristian Moale</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Multidimension</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Steluta Manolache</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitatea din Bucuresti</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-0661-608X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-0661-608X</dct:identifier>
    <foaf:name>Andreea Nita</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitatea din Bucuresti</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Marius L. Matache</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitatea din Bucuresti</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Cristiana M. Ciocanea</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitatea din Bucuresti</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Tehnici de monitorizare a deplasărilor animalelor sălbatice. Manual</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dcat:keyword>Argos Doppler</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>monitorizare animale</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Platform Transmitter Terminal</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>GPS</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>VHF</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Geolocatoare</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-05-07</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/RO"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1344840"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1344840</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1344839"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Manualul de monitorizare a deplasărilor animalelor sălbatice este realizat pentru cercetătorii din Rom&amp;acirc;nia &amp;icirc;n vederea stimulării utilizării tehnologiei de localizare Argos &amp;icirc;n studiile de ecologie a animalelor sălbatice. Manualul prezintă principalele obiective științifice ale monitorizării deplasărilor animalelor sălbatice, tehnologiile de monitorizare (VHF, GPS, ARGOS, geolocație), principii de selectare a tehnologiei optime, producători de echipamente, costuri, exemple&amp;nbsp;de prelucrare a datelor, pachete software și literatură recomandate.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Manualul a fost realizat &amp;icirc;n cadrul proiectului experimental demonstrativ Aplicații Argos pentru monitorizarea &amp;icirc;n timp real a animalelor sălbatice &amp;icirc;n Rom&amp;acirc;nia, cod PN-III-P2-2.1-PED-2016-0568, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea &amp;Icirc;nvățăm&amp;acirc;ntului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovări, www.uefiscdi.ro.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Complementar manualului a fost dezvoltat scriptul R pentru prelucrarea și filtrarea date localizare Argos Doppler, disponibil la adresa web&amp;nbsp;https://github.com/rlaurentiu/BioMoveFix.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Material realizat în cadrul proiectului Aplicații ARGOS pentru monitorizarea în timp real a animalelor sălbatice din România, PN-III-P2-2.1-PED-2016-0568. Proiectul experimental demonstrativ (PED) este finanțat prin Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III (PNCDI III) de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), www.uefiscdi.ro.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1344840"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1344840"/>
    <dcat:byteSize>6739613</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/1344840/files/Tehnici_monitorizare_animale_salbatice.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
245
529
views
downloads
All versions This version
Views 245245
Downloads 529528
Data volume 3.6 GB3.6 GB
Unique views 217217
Unique downloads 486485

Share

Cite as