Dataset Open Access

Map of Co-Seismic Landslides for the M 7.8 Kaikoura, New Zealand Earthquake

Valkaniotis Sotiris; Papathanassiou George; Pavlides Spyros


BibTeX Export

@dataset{valkaniotis_sotiris_2016_1287281,
 author    = {Valkaniotis Sotiris and
         Papathanassiou George and
         Pavlides Spyros},
 title    = {{Map of Co-Seismic Landslides for the M 7.8 
          Kaikoura, New Zealand Earthquake}},
 month    = dec,
 year     = 2016,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = 2,
 doi     = {10.5281/zenodo.1287281},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.1287281}
}
1,709
404
views
downloads
All versions This version
Views 1,7091,074
Downloads 404253
Data volume 2.7 GB2.0 GB
Unique views 1,129548
Unique downloads 309189

Share

Cite as