Conference paper Open Access

Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo

Tripković, Ana; Radinović, Mihailo; Porčić, Marko; Stefanović, Sofija


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">srp</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120173044.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1286814</controlfield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">31.05-02.06.2018.</subfield>
  <subfield code="g">SAD</subfield>
  <subfield code="a">XLI Skupština i godišnji skup Srpskog arheološkog društva</subfield>
  <subfield code="c">Pančevo, Serbia</subfield>
  <subfield code="n">XX godina novih istraživanja Vinče - Belo brdo</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5313-5548</subfield>
  <subfield code="a">Radinović, Mihailo</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="a">Porčić, Marko</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7434-8788</subfield>
  <subfield code="a">Stefanović, Sofija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1387803</subfield>
  <subfield code="z">md5:6c5f9dcc11db22db017d7cdeaf2c3186</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1286814/files/SAD_program_2018_Pancevo FINAL (1).pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-06-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-biosense_institute</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1286814</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tripković, Ana</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-biosense_institute</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">640557</subfield>
  <subfield code="a">Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Tokom iskopavanja naselja Vinča-Belo Brdo od 1908. do 1934. nađeno je vi&amp;scaron;e od 1000 predmeta figuralne plastike iz vremena vinčanske kulture. Figurine su do danas bile predmet vi&amp;scaron;e stilsko-tipolo&amp;scaron;kih studija, a uobičajeno su tumačene kao predmeti kulta i umetnosti ili kao predstave božanstva plodnosti. Na&amp;scaron;e istraživanje figuralne plastike sa lokaliteta Belo Brdo u Vinči sprovedeno je u okviru projekta BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC) koji ispituje demografske promene u periodu mezolit-neolit.Ukoliko sledimo &amp;scaron;iroko prihvaćenu ideju da su neolitske populacije Balkana prolazile kroz demografsku tranziciju koja uključuje uvećanje stope rađanja i rast populacije, pretpostavka je da su biolo&amp;scaron;ki procesi kao rađanje i trudnoća možda reflektovani i u materijalnoj kulturi, pre svega na figuralnoj plastici. Neolitske figurine su svakako najpogodnije sredstvo za prikazivanje promena na ljudskom telu i na&amp;scaron;a namera je da testiramo da li su kori&amp;scaron;ćene za ikonografsko predstavljanje jednog biolo&amp;scaron;kog procesa-trudnoće. Analizirane su 874 antropomorfne figurine iz Arheolo&amp;scaron;ke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu, pri čemu smo beležili prisustvo primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, odnosno telesne atribute povezane sa trudnoćom, kao &amp;scaron;to su nagla&amp;scaron;en stomak, izgled pupka i oblik tela. Rezultati na&amp;scaron;e komparativne analize trebalo bi da pokažu da li su navedeni fizički atributi vezani za trudnoću, na pojavnom nivou, prikazani na figurinama i, ako jesu, kolika je njihova učestalost u uzorku.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1286813</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1286814</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
</record>
55
52
views
downloads
All versions This version
Views 5555
Downloads 5252
Data volume 72.2 MB72.2 MB
Unique views 5151
Unique downloads 4949

Share

Cite as