Conference paper Open Access

Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo

Tripković, Ana; Radinović, Mihailo; Porčić, Marko; Stefanović, Sofija


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1286814</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Tripković, Ana</creatorName>
   <givenName>Ana</givenName>
   <familyName>Tripković</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Radinović, Mihailo</creatorName>
   <givenName>Mihailo</givenName>
   <familyName>Radinović</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5313-5548</nameIdentifier>
   <affiliation>Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Porčić, Marko</creatorName>
   <givenName>Marko</givenName>
   <familyName>Porčić</familyName>
   <affiliation>Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Stefanović, Sofija</creatorName>
   <givenName>Sofija</givenName>
   <familyName>Stefanović</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7434-8788</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-06-01</date>
 </dates>
 <language>sr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1286814</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1286813</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/biosense_institute</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Tokom iskopavanja naselja Vinča-Belo Brdo od 1908. do 1934. nađeno je vi&amp;scaron;e od 1000 predmeta figuralne plastike iz vremena vinčanske kulture. Figurine su do danas bile predmet vi&amp;scaron;e stilsko-tipolo&amp;scaron;kih studija, a uobičajeno su tumačene kao predmeti kulta i umetnosti ili kao predstave božanstva plodnosti. Na&amp;scaron;e istraživanje figuralne plastike sa lokaliteta Belo Brdo u Vinči sprovedeno je u okviru projekta BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC) koji ispituje demografske promene u periodu mezolit-neolit.Ukoliko sledimo &amp;scaron;iroko prihvaćenu ideju da su neolitske populacije Balkana prolazile kroz demografsku tranziciju koja uključuje uvećanje stope rađanja i rast populacije, pretpostavka je da su biolo&amp;scaron;ki procesi kao rađanje i trudnoća možda reflektovani i u materijalnoj kulturi, pre svega na figuralnoj plastici. Neolitske figurine su svakako najpogodnije sredstvo za prikazivanje promena na ljudskom telu i na&amp;scaron;a namera je da testiramo da li su kori&amp;scaron;ćene za ikonografsko predstavljanje jednog biolo&amp;scaron;kog procesa-trudnoće. Analizirane su 874 antropomorfne figurine iz Arheolo&amp;scaron;ke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu, pri čemu smo beležili prisustvo primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, odnosno telesne atribute povezane sa trudnoćom, kao &amp;scaron;to su nagla&amp;scaron;en stomak, izgled pupka i oblik tela. Rezultati na&amp;scaron;e komparativne analize trebalo bi da pokažu da li su navedeni fizički atributi vezani za trudnoću, na pojavnom nivou, prikazani na figurinama i, ako jesu, kolika je njihova učestalost u uzorku.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/501100000780</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/">640557</awardNumber>
   <awardTitle>Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
86
116
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 116116
Data volume 161.0 MB161.0 MB
Unique views 7878
Unique downloads 111111

Share

Cite as