Conference paper Open Access

Dužina sisanja kod teladi i počeci upotrebe kravljeg mleka u ljudskoj ishrani: potencijali izotopskih analiza

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Stefanović, Sofija; Balasse, Marie


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a652b6bc-70c3-442c-a1c5-bc9ac53cf274/SAD_program_2018_Pancevo%20FINAL%20%281%29.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:6c5f9dcc11db22db017d7cdeaf2c3186", 
   "bucket": "a652b6bc-70c3-442c-a1c5-bc9ac53cf274", 
   "key": "SAD_program_2018_Pancevo FINAL (1).pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1387803
  }
 ], 
 "owners": [
  46507
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.1286776", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 53.0, 
  "unique_views": 58.0, 
  "views": 70.0, 
  "version_views": 71.0, 
  "unique_downloads": 52.0, 
  "version_unique_views": 59.0, 
  "volume": 74941362.0, 
  "version_downloads": 55.0, 
  "downloads": 54.0, 
  "version_volume": 76329165.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1286776", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1286775", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/a652b6bc-70c3-442c-a1c5-bc9ac53cf274", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1286775.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/1286776", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/1286776", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1286776.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/1286776"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.1286775", 
 "created": "2018-06-11T09:50:27.305660+00:00", 
 "updated": "2021-03-18T18:55:58.960666+00:00", 
 "conceptrecid": "1286775", 
 "revision": 8, 
 "id": 1286776, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.1286776", 
  "description": "<p>Pored brojnih dru&scaron;tvenih i ekonomskih promena, kao i promena u ljudsko-\u017eivotinjskim odnosima, domestikacija \u017eivotinja omogu\u0107ila je i pojavu nove namirnice u ljudskoj ishrani: \u017eivotinjskog mleka. Ranije se pretpostavljalo da eksploatacija mleka nije predstavljala klju\u010dni motiv u prvobitnim stadijumima domestikacije, ve\u0107 da se pojavila nekoliko milenijuma kasnije. Me\u0111utim, skora&scaron;nje analize lipida apsorbovanih u zidovima kerami\u010dkih posuda sa ve\u0107eg broja ranoneolitskih nalazi&scaron;ta ukazuju da se mleko eksploatisalo od samih po\u010detaka sto\u010darstva. Ipak, mnoga pitanja o ovom procesu i tretmanu \u017eivotinja ostaju nedovoljno razja&scaron;njena, budu\u0107i da bi dostupnost mleka ljudima bila u direktnoj vezi sa du\u017einom laktacije kod \u017eivotinja, ali i sa koli\u010dinom neophodnom za ishranu mladunaca. Izotopske analize kojima se mo\u017ee pratiti du\u017eina sisanja i prelazak na biljnu ishranu kod mladunaca, pokazale su se kao vredno oru\u0111e za razmatranje ovih pitanja. Na osnovu metoda koji su razvile Balas i Trese, ispitale smo vreme prestanka sisanja na primeru nekoliko jedinki goveda sa ranoneolitskih nalazi&scaron;ta Star\u010devo-Grad, Topole-Ba\u010d i Magare\u0107i mlin. Budu\u0107i da je gove\u010de bilo najzna\u010dajnija i najzastupljenija doma\u0107a \u017eivotinja u faunisti\u010dkim uzorcima sa ovih nalazi&scaron;ta, kao i na ve\u0107ini ranoneolitskih nalazi&scaron;ta u centralnoj Srbiji, mo\u017ee se pretpostaviti da je u eksploataciji mleka naro\u010diti zna\u010daj imalo kravlje mleko. Analiza je uklju\u010divala sekvenciono uzorkovanje prvog i drugog molara iz donje vilice, tj. posmatranje promena u vrednostima izotopa azota (&delta;15N) tokom razli\u010ditih stadijuma formiranja ovih zuba (pre ro\u0111enja, tokom sisanja i nakon prelaska na biljnu hranu). Istovremeno, istra\u017eivanje je uklju\u010dilo i utvr\u0111ivanje starosti jedinki u trenutku smrti, da bi se&nbsp; sagledali obrasci klanja i njihova potencijalna veza sa eksploatacijom mleka. U radu \u0107emo prikazati rezultate izotopskih i arheozoolo&scaron;kih analiza, i diskutovati o njihovim implikacijama za bolje razumevanje prirode sto\u010darstva i mu\u017ee u ranom neolitu, uklju\u010duju\u0107i i deljenje mleka izme\u0111u ljudi i teladi.</p>", 
  "language": "srp", 
  "title": "Du\u017eina sisanja kod teladi i po\u010deci upotrebe kravljeg mleka u ljudskoj ishrani: potencijali izotopskih analiza", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1286775"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1286776"
     }
    }
   ]
  }, 
  "grants": [
   {
    "code": "640557", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::640557"
    }, 
    "title": "Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 \u2013 5000 BC", 
    "acronym": "BIRTH", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "communities": [
   {
    "id": "biosense_institute"
   }, 
   {
    "id": "birth"
   }
  ], 
  "publication_date": "2018-06-01", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-0873-7950", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad", 
    "name": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-8121-5457", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
    "name": "Dimitrijevi\u0107, Vesna"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-7434-8788", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
    "name": "Stefanovi\u0107, Sofija"
   }, 
   {
    "affiliation": "CNRS-Mus\u00e9um national d'Histoire naturelle, Paris, France", 
    "name": "Balasse, Marie"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "acronym": "SAD", 
   "dates": "31.05-02.06.2018", 
   "session": "Sekcija za bioarheologiju", 
   "place": "Pan\u010devo, Serbia", 
   "title": "XLI Skup\u0161tina i godi\u0161nji skup Srpskog arheolo\u0161kog dru\u0161tva"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "type": "publication", 
   "title": "Conference paper"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.1286775", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
71
55
views
downloads
All versions This version
Views 7170
Downloads 5554
Data volume 76.3 MB74.9 MB
Unique views 5958
Unique downloads 5352

Share

Cite as