Journal article Open Access

Food and nutrition in the prevention of atherosclerosis

Wojarska, Izabela; Białek, Małgorzata; Wojarski, Hubert

Wojarska Izabela, Białek Małgorzata, Wojarski Hubert. Food and nutrition in the prevention of atherosclerosis. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(6):11-19. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1250279

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5498

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/865673

 

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part b item 1223 (26/01/2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eissn 2391-8306 7

© The Authors 2018;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author (s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial license

(Http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2018. Revised: 10.04.2018. Accepted: 21.05.2018.

 

 

Food and nutrition in the prevention of atherosclerosis

 

Izabela Wojarska¹, Małgorzata Białek², Hubert Wojarski³

 

 

¹Doctoral Studies, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland, Head of the Department: Prof. Marianna Janion MD, PhD

²Faculty of Medical Sciences, School of Economics, Law and Medical Sciences, Kielce, Poland, Head of the Department: Grzegorz Gałuszka, PhD

³Faculty of Health Promotion, Cracow School of Health Promotion, Cracow, Poland, Head of the Faculty: Mirosław Pysz, PhD

 

 

Address for correspondence:

¹E-mail: iza140679@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0001-7026-6419

²E-mail: gosia.bialek@onet.pl ORCID https://orcid.org/0000-0002-1533-966X

³E-mail: hwojarski@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0002-1373-8341

 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie

W związku, iż choroby układu sercowo – naczyniowego są najczęstszą przyczyną hospitalizacji (15%) i zgonów (46%)  w Polsce, a także na świecie (31%) należy podjąć intensywne działania w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych we wszystkich grupach wiekowych. Profilaktyka żywieniowa miażdżycy przewiduje przede wszystkim ograniczenie spożycia produktów spożywczych zawierających: kwasy tłuszczowe, cholesterol, sól, cukry proste
i białko pochodzenia zwierzęcego, a zwiększenie witamin, składników mineralnych, błonnika i substancji antyoksydacyjnych. Nawyki żywieniowe i stan odżywienia kobiet planujących ciążę mają istotny wpływ na jej przebieg, rozwój płodu i zdrowie dzieci w kolejnych latach życia. Wszystkim pacjentom kardiologicznym zaleca się prawidłowo zbilansowaną dietę, ustaloną przez dietetyka i dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Należy pamiętać, że oprócz diety, ważnym elementem terapeutycznego stylu życia pacjentów z miażdżycą jest aktywność fizyczna. Choroby układu krążenia stanowią bardzo duży problem zdrowotny
w Polsce i na świecie. Sposób odżywiania odgrywa znaczącą rolę w patogenezie oraz profilaktyce miażdżycy.

Słowa kluczowe: żywność, żywienie, profilaktyka, miażdżyca

 

Abstract

Cardiovascular disease is the most frequent cause of hospitalization (15%) and death (46%) in Poland, as well as worldwide (31%), by reason of strenuous activity in the field of preventative healthcare in all age groups has to be taken. Preventative nutrition of atherosclerosis predicts mostly intake restriction of food containing: fatty acids, cholesterol, salt, monosaccharides and animal protein, while increasing intake of vitamins, minerals, fiber and antioxidant substances. Eating habits and nutritional status of women who are planning pregnancy have a crucial impact on its course, development of the fetus and children’s health in later years of their life. For all of cardiac patients well balanced diet is advised. In preventative care of Cardiovascular Disease it is advised to apply the diet given by a certified dietician and adjusted to fit patient’s needs. It is to remember, that besides a good diet, an important therapeutic factor of the patients with atherosclerosis is physical activity. Cardiovascular disease is a serious concern in Poland, as well as worldwide. Eating habits are playing a big role in pathogenesis and prevention of atherosclerosis.

 

Keywords: food, nutrition, prevention, atherosclerosis

 

Files (194.9 kB)
Name Size
5498.pdf
md5:05b8ee74dac96c1f82566226fc79cdc3
194.9 kB Download
167
93
views
downloads
All versions This version
Views 167167
Downloads 9393
Data volume 18.1 MB18.1 MB
Unique views 143143
Unique downloads 8888

Share

Cite as