Journal article Open Access

A genetic map and recombination parameters of the human malaria parasite Plasmodium falciparum

You, Jingtao; Wootton, John C.; Wellems, Thomas E.; Ferdig, Michael T.; Huang, Yaming; Huynh, Chuong Q.; Su, Xin-Zhuan; Liu, Anna


BibTeX Export

@misc{you_jingtao_1999_1231171,
 author    = {You, Jingtao and
         Wootton, John C. and
         Wellems, Thomas E. and
         Ferdig, Michael T. and
         Huang, Yaming and
         Huynh, Chuong Q. and
         Su, Xin-Zhuan and
         Liu, Anna},
 title    = {{A genetic map and recombination parameters of the 
          human malaria parasite Plasmodium falciparum}},
 month    = nov,
 year     = 1999,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.1126/science.286.5443.1351},
 url     = {https://doi.org/10.1126/science.286.5443.1351}
}
185
143
views
downloads
Views 185
Downloads 143
Data volume 26.4 MB
Unique views 182
Unique downloads 137

Share

Cite as