Journal article Open Access

SHREC 2018 – Protein Shape Retrieval

Langenfeld, Florent; Axenopoulos, Apostolos; Chatzitofis, Anargyros; Craciun, Daniela; Daras, Petros; Du, Bowen; Giachetti, Andrea; Lai, Yu-kun; Li, Haisheng; Li, Yingbin; Masoumi, Majid; Peng, Yuxu; Rosin, Paul; Sirugue, Jeremy; Sun, Li; Thermos, Spyridon; Toews, Matthew; Wei, Yang; Wu, Yujuan; Zhai, Yujia; Zhao, Tianyu; Zheng, Yanping; Montes, Matthieu


GeoJSON Export

{
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": []
}
147
137
views
downloads
Views 147
Downloads 137
Data volume 436.2 MB
Unique views 134
Unique downloads 134

Share

Cite as