Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.

Journal article Open Access

Archeo-Ecologisch onderzoek van een Karolingische waterput gevonden bij de aanleg van de nieuwe ring ten noorden van Roeselare

Demiddele, Hendrik


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1218151</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Demiddele, Hendrik</creatorName>
   <givenName>Hendrik</givenName>
   <familyName>Demiddele</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Archeo-Ecologisch onderzoek van een Karolingische waterput gevonden bij de aanleg van de nieuwe ring ten noorden van Roeselare</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2011</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>archaeology</subject>
  <subject>archaebotany</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2011-11-30</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1218151</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1218150</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/wa</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;In 2005 en 2006 waren er belangrijke wegenwerken in Beveren&amp;ndash;Roeselare in de onmiddellijke omgeving van het vroegere kruispunt&amp;nbsp;Lichterveldestraat, Wagenbrugstraat en Heirweg. Voor de aanleg van een tunnel in de Heirweg onder de Ring R32 werd een&amp;nbsp;diepe werkput gegraven.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
26
32
views
downloads
All versions This version
Views 2626
Downloads 3232
Data volume 16.1 MB16.1 MB
Unique views 2626
Unique downloads 3232

Share

Cite as