Journal article Open Access

Beveren-Roeselare Archeologisch bekenen

Goderis, Jozef


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1217631</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Goderis, Jozef</creatorName>
   <givenName>Jozef</givenName>
   <familyName>Goderis</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Beveren-Roeselare Archeologisch bekenen</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2011</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>archaeology</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2011-11-30</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1217631</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1217630</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/wa</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;em&gt;Prehistorische artefacten als prospectievondsten, aangetroffen op grondgebied van Beveren worden m.i. in priv&amp;eacute; bezit bewaard. Bij mijn weten (of is hierop sedert 25 september 2011 een uitzondering op gekomen?) zijn ook hier geen Romeinse grondsporen en relicten nagelaten. Daarom wordt onze aandacht toegespitst op het V.O.B.o.W.-WAR onderzoek, ondernomen tussen mei en eind augustus 2005. De opgravingsvergunning voor deze noodopgraving, lopend van 28 mei t/m 31 december 2005 werd door Sam de Decker van Monumentenzorg toegekend aan Jozef Goderis. Het gezin Christ Naert &amp;ndash; Marie-Leen Sagaert met Stein, Pieter en Elien; samen met Tim Quaegebeur en Johan Buyse verleenden &amp;nbsp;spontaan hun medewerking aan de WAR.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
22
53
views
downloads
All versions This version
Views 2222
Downloads 5353
Data volume 83.8 MB83.8 MB
Unique views 2222
Unique downloads 5353

Share

Cite as