Journal article Open Access

Beveren-Roeselare Archeologisch bekenen

Goderis, Jozef


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1217631">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1217631</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1217631"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Goderis, Jozef</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jozef</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Goderis</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Beveren-Roeselare Archeologisch bekenen</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2011</dct:issued>
  <dcat:keyword>archaeology</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2011-11-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1217631"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1217631</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1217630"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/wa"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Prehistorische artefacten als prospectievondsten, aangetroffen op grondgebied van Beveren worden m.i. in priv&amp;eacute; bezit bewaard. Bij mijn weten (of is hierop sedert 25 september 2011 een uitzondering op gekomen?) zijn ook hier geen Romeinse grondsporen en relicten nagelaten. Daarom wordt onze aandacht toegespitst op het V.O.B.o.W.-WAR onderzoek, ondernomen tussen mei en eind augustus 2005. De opgravingsvergunning voor deze noodopgraving, lopend van 28 mei t/m 31 december 2005 werd door Sam de Decker van Monumentenzorg toegekend aan Jozef Goderis. Het gezin Christ Naert &amp;ndash; Marie-Leen Sagaert met Stein, Pieter en Elien; samen met Tim Quaegebeur en Johan Buyse verleenden &amp;nbsp;spontaan hun medewerking aan de WAR.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1217631"/>
    <dcat:byteSize>1581448</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/1217631/files/Jozef Goderis_Beveren-Roeselare Archeologisch bekeken_WA 24_10-19.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
22
53
views
downloads
All versions This version
Views 2222
Downloads 5353
Data volume 83.8 MB83.8 MB
Unique views 2222
Unique downloads 5353

Share

Cite as