There is a newer version of this record available.

Journal article Open Access

Education of the child with epilepsy as the element of its wellness' improvement

Dubelt, Joanna; Cybula-Misiurek, Małgorzata; Czerwińska Pawluk, Iwona; Chrościńska–Krawczyk, Magdalena; Zukow, Walery


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/dcc7f687-7b7e-43e7-a928-e779fc205677/5373.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:52c453130553e606b4ec0e5793339f5c", 
   "bucket": "dcc7f687-7b7e-43e7-a928-e779fc205677", 
   "key": "5373.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 547473
  }
 ], 
 "owners": [
  4783
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.1204733", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 31.0, 
  "unique_views": 49.0, 
  "views": 56.0, 
  "downloads": 29.0, 
  "unique_downloads": 29.0, 
  "version_unique_views": 54.0, 
  "volume": 15876717.0, 
  "version_downloads": 32.0, 
  "version_views": 64.0, 
  "version_volume": 17519898.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1204733", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1204732", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/dcc7f687-7b7e-43e7-a928-e779fc205677", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1204732.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/1204733", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/1204764", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1204733.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/1204764"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.1204732", 
 "created": "2018-03-21T07:40:51.558636+00:00", 
 "updated": "2019-04-09T13:37:22.242491+00:00", 
 "conceptrecid": "1204732", 
 "revision": 5, 
 "id": 1204733, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.1204733", 
  "description": "<p><strong>Dubelt Joanna, Cybula-Misiurek Ma\u0142gorzata, Czerwi\u0144ska Pawluk Iwona, Chro\u015bci\u0144ska&ndash;Krawczyk Magdalena, Zukow Walery. Education of the child with epilepsy as the element of its wellness&rsquo; improvement. </strong><strong>Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):369-381. eISNN 2391-8306. DOI </strong><strong><a href=\"http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1204733\">http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1204733</a></strong></p>\n\n<p><strong><a href=\"http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5373\">http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5373</a></strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part b item 1223 (26/01/2017).</strong></p>\n\n<p><strong>1223 Journal of Education, Health and Sport eissn 2391-8306 7</strong></p>\n\n<p><strong>&copy; The Authors 2018;</strong></p>\n\n<p><strong>This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland</strong></p>\n\n<p><strong>Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,</strong></p>\n\n<p><strong>provided the original author (s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial license</strong></p>\n\n<p><strong>(Http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial</strong></p>\n\n<p><strong>use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.</strong></p>\n\n<p><strong>Received: 01.03.2018. Revised: 10.03.2018. Accepted: 21.03.2018.</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Education of the child with epilepsy as the element of its wellness&rsquo; improvement</strong></p>\n\n<p><strong>Edukacja dziecka z padaczk\u0105 jako element poprawy jego dobrostanu</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Joanna Dubelt (1), Ma\u0142gorzata Cybula-Misiurek (2), Iwona Czerwi\u0144ska Pawluk (3), Magdalena Chro\u015bci\u0144ska&ndash;Krawczyk (4), Walery Zukow (5)</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<ol>\n\t<li><strong>Klinika Neurologii Dzieci\u0119cej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie</strong></li>\n</ol>\n\n<p><strong>Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek-Szewczyk</strong></p>\n\n<ol>\n\t<li><strong>Klinika Neurologii Dzieci\u0119cej, Uniwersytecki Szpital Dzieci\u0119cy w Lublinie</strong></li>\n</ol>\n\n<p><strong>Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek&ndash;Szewczyk</strong></p>\n\n<ol>\n\t<li><strong>Pracownia Bada\u0144 Czynno\u015bciowych Uk\u0142adu Oddechowego, Uniwersytecki Szpital Dzieci\u0119cy w Lublinie</strong></li>\n</ol>\n\n<p><strong>Wydzia\u0142 Nauk o Zdrowiu,</strong><strong> Radomska Szko\u0142a Wy\u017csza w Radomiu</strong></p>\n\n<ol>\n\t<li><strong>Klinika Neurologii Dzieci\u0119cej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie</strong></li>\n</ol>\n\n<p><strong>Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek -Szewczyk</strong></p>\n\n<ol>\n\t<li><strong>Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turystyki, Wydzia\u0142 Nauk o Ziemi, Uniwersytet Miko\u0142aja Kopernika w Toruniu</strong></li>\n</ol>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>1. Department of Pediatric Neurology, Medical University in Lublin.</strong></p>\n\n<p><strong>Head of the Teaching Department: Professor Mitosek-Szewczyk K., MD, Ph.D.</strong></p>\n\n<p><strong>2. Department of Pediatric Neurology, University Children&#39;s Hospital in Lublin.</strong></p>\n\n<p><strong>Head of the Teaching Department: Professor Mitosek-Szewczyk K., MD, Ph.D.</strong></p>\n\n<p><strong>3. Laboratory of lung function tests, University Children&#39;s Hospital in Lublin</strong></p>\n\n<p><strong>Faculty of Health Sciences, School of Radom in Radom</strong></p>\n\n<p><strong>4. Department of Neurology, Medical University of Lublin</strong></p>\n\n<p><strong>Head of the Department: prof. dr. n. med. K. Mitosek -Szewczyk</strong></p>\n\n<p><strong>5. Department of Spatial Planning and Tourism, Department of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>S\u0142owa kluczowe: padaczka, dziecko, tryb \u017cycia, edukacja, dobrostan</strong></p>\n\n<p><strong>Key words: epilepsy, child, lifestyle, education, wellness</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Streszczenie</strong></p>\n\n<p>Padaczka jest najcz\u0119stsz\u0105 chorob\u0105 uk\u0142adu nerwowego, jej etiologia jest wieloczynnikowa. Najwi\u0119ksze ryzyko zachorowania obserwuje si\u0119 u dzieci w pierwszej dekadzie \u017cycia. Rozpoznanie padaczki oraz zwi\u0105zane z ni\u0105 problemy, dotycz\u0105 nie tylko dziecka, ale ca\u0142ej jego rodziny. Wa\u017cne jest podj\u0119cie szeroko zakrojonych dzia\u0142a\u0144 profilaktycznych i edukacyjnych, kt&oacute;re zapewni\u0105 chorym bezpiecze\u0144stwo i pozwol\u0105 im na w miar\u0119 normalne \u017cycie.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Abstract</strong></p>\n\n<p>Epilepsy is the most common disease of the nervous system. Its etiology is multifactorial. The greatest risk for the occurrence of this disease is observed in children in the first decade of their life. The diagnosis of epilepsy and problems related to it affect not only the child but the whole family. It is important to take comprehensive measures of prevention and education to ensure patient safety and allow them to lead a normal life.</p>", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-NC-ND-4.0"
  }, 
  "title": "Education of the child with epilepsy as the element of its wellness' improvement", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 2, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1204732"
     }, 
     "is_last": false, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1204764"
     }
    }
   ]
  }, 
  "publication_date": "2018-03-21", 
  "creators": [
   {
    "name": "Dubelt, Joanna"
   }, 
   {
    "name": "Cybula-Misiurek, Ma\u0142gorzata"
   }, 
   {
    "name": "Czerwi\u0144ska Pawluk, Iwona"
   }, 
   {
    "name": "Chro\u015bci\u0144ska\u2013Krawczyk, Magdalena"
   }, 
   {
    "name": "Zukow, Walery"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.1204732"
   }
  ]
 }
}
64
32
views
downloads
All versions This version
Views 6456
Downloads 3229
Data volume 17.5 MB15.9 MB
Unique views 5449
Unique downloads 3129

Share

Cite as