Report Open Access

KB Onderzoeksagenda

Kleppe, M.; Berg, A. van den; Brian, B.


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">nld</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120162910.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1189198</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Koninklijke Bibliotheek</subfield>
  <subfield code="a">Berg, A. van den</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Brian, B.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">343171</subfield>
  <subfield code="z">md5:a3e24ce426e580170ae9b5e8f4132eec</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1189198/files/KB Onderzoeksagenda 2018-2022.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-03-06</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-kbnl</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1189198</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Koninklijke Bibliotheek</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7697-5726</subfield>
  <subfield code="a">Kleppe, M.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">KB Onderzoeksagenda</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kbnl</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Vanuit de kracht van het geschreven woord draagt de Koninklijke Bibliotheek (KB) als nationale bibliotheek bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Onze uitdaging ligt erin om ons in een voortdurend veranderend digitaal informatielandschap te blijven ontwikkelen als toonaangevend kennisinstituut. Zo blijft ook in de toekomst de nationale bibliotheekcollectie houdbaar, zichtbaar en bruikbaar.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Om deze ambitie te realiseren, hebben we in deze Onderzoeksagenda vijf thema&amp;rsquo;s in kaart gebracht waarop we ons de komende vier jaar richten. Wij willen hierover graag met onze netwerkpartners uit de wetenschap, het erfgoedveld, het en het bedrijfsleven in gesprek om gezamenlijk onze kennis van deze thema&amp;rsquo;s verder uit te werken en om te zetten in werkbare oplossingen. De digitale transformatie waarin wij ons als organisatie bevinden leidt tot veranderingen. Onze Onderzoeksagenda helpt om gefundeerde (beleids)keuzes te maken en de thema&amp;rsquo;s en vragen te agenderen die de KB op lange en middellange termijn zullen raken.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1189197</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1189198</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">report</subfield>
 </datafield>
</record>
568
351
views
downloads
All versions This version
Views 568568
Downloads 351351
Data volume 120.5 MB120.5 MB
Unique views 521521
Unique downloads 294294

Share

Cite as