UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Report Open Access

KB Onderzoeksagenda

Kleppe, M.; Berg, A. van den; Brian, B.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1189198</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kleppe, M.</creatorName>
   <givenName>M.</givenName>
   <familyName>Kleppe</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7697-5726</nameIdentifier>
   <affiliation>Koninklijke Bibliotheek</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Berg, A. van den</creatorName>
   <givenName>A. van den</givenName>
   <familyName>Berg</familyName>
   <affiliation>Koninklijke Bibliotheek</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Brian, B.</creatorName>
   <givenName>B.</givenName>
   <familyName>Brian</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>KB Onderzoeksagenda</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-03-06</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1189198</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1189197</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/kbnl</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Vanuit de kracht van het geschreven woord draagt de Koninklijke Bibliotheek (KB) als nationale bibliotheek bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Onze uitdaging ligt erin om ons in een voortdurend veranderend digitaal informatielandschap te blijven ontwikkelen als toonaangevend kennisinstituut. Zo blijft ook in de toekomst de nationale bibliotheekcollectie houdbaar, zichtbaar en bruikbaar.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Om deze ambitie te realiseren, hebben we in deze Onderzoeksagenda vijf thema&amp;rsquo;s in kaart gebracht waarop we ons de komende vier jaar richten. Wij willen hierover graag met onze netwerkpartners uit de wetenschap, het erfgoedveld, het en het bedrijfsleven in gesprek om gezamenlijk onze kennis van deze thema&amp;rsquo;s verder uit te werken en om te zetten in werkbare oplossingen. De digitale transformatie waarin wij ons als organisatie bevinden leidt tot veranderingen. Onze Onderzoeksagenda helpt om gefundeerde (beleids)keuzes te maken en de thema&amp;rsquo;s en vragen te agenderen die de KB op lange en middellange termijn zullen raken.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
614
366
views
downloads
All versions This version
Views 614614
Downloads 366366
Data volume 125.6 MB125.6 MB
Unique views 554554
Unique downloads 309309

Share

Cite as