Journal article Open Access

Geological Investigations and Mapping in the Buzău Land Geopark: State of the Art

MELINTE-DOBRINESCU, Mihaela C.; BRUSTUR, Titus; JIPA, Dan C.; ION, Gabriel; MACALEȚ, Rodica; BRICEAG, Andrei; ION, Elena; POPA, Adrian; ROTARU, Sabin

This paper presents the detailed geological investigations, i.e., lithological, sedimentological and paleontological ones, carried out in the
territory of the Buzău Land Geopark, aiming to produce a Geological Map of this area at the scale 1:100,000. Along with new data, previously published results have been used. Eventually, the GIS map of the Buzău Land Geopark has been accomplished, representing an unique attempt in Romania.

Files (6.8 MB)
Name Size
08_MELINTE_2017_web.pdf
md5:c102d98d7d6bf43b5a565b57e416bcbd
6.8 MB Download
 • Bouatois L.A., Mangano G., Sylvester Z. (2001). A diverse deep-marine ichnofauna from the Eocene Tarcau sandstone of the Eastern Carpathians, Romania. Ichnos, 8/1: 23-62.
 • Brustur T. (1995). Paleoichnological study of Cretaceous-Miocene deposits of Outer Moldavide units [in Romanian]. Abstract of the PhD Thesis, Univ. București, 24 p.
 • Brustur T. (2016). The hurricane-prod cast: a terrestrial mecanogliph from the Middle Pontian of the Dacian Basin (Slănicul de Buzău Valley, Romania). GeoEcoMarina, București, 22: 151-159.
 • Brustur T., Alexandrescu Gr. (1989). Débris de plantes fossiles dans les calcaires de Jaslo des vallées de Buzău et Teleajen (Carpathes Orientales). In: Petrescu, I. (Ed.), The Oligocene from the Transylvanian Basin, Univ. Cluj-Napoca, 241-248.
 • Brustur T., Stănescu I., Macaleț R., Melinte-Dobrinescu M.C. (2015). The Mud volcanoes from Berca: a significant patrimony site of the Buzau Land Geopark (Romania). Geo-Eco-Marina, 21:1-23.
 • Băncilă I. (1958). Geologia Carpaților Orientali. Ed. Științifică, București, 367 p.
 • Ciocârdel R. (1949). Regiunea petroliferă Berca-Beciu-Arbănași. Studii Tehnico-Economice, Bucuresti, A4: 1-32.
 • Cobălcescu Gr. (1883). Studii geologice şi paleontologice asupră unor tĕràmuri terţiare din unile părţĭ ale Romănieĭ. Memorii Geologice ale Școlei Militare din Iași, 161 p.
 • Coquand H. (1867). Sur le gîtes de pétrole de la Valachie et de la Moldavie et sur l'âge des terrains qui les contiennent. Bull. Soc. Géol. Fr., 2-ème Série, XXIV: 505-570, Paris.
 • Dragoș V. (1959). Buzău Sheet, scale 1:100,000. Printed by the Geological Institute of Romania.
 • Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., Săndulescu J. (1968). Covasna Sheet, 1:200,000. Printed by the Geological Institute of Romania.
 • Filipescu M.G. (1940). Étude géologique de la région comprise entre les vallées de Teleajen et du Slănic-Bâsca Mică (Buzău). C.R. Inst. Géol. Roum., XXIII: 78-10.
 • Frunzescu D. (2002). Miocenul din partea de sud a Carpaților Orientali – Megasecvențe evaporitice. Ed. Univ. Ploiești, 233 p.
 • Frunzescu D., Brănoiu G. (2004) Monografia geologică a bazinului râului Buzău. Ed. Univ. Ploiești, 458 p.
 • Fuchs T. (1894). Geologische Studien in den jüngeren Tertiärbildungen Rumäniens. N. Jahrb. F. Min. Bd., I: 111-170.
 • Jipa D.C., Olariu C. (2013). Sediment routing in a semi-enclosed epicontinental sea: Dacian Basin, Paratethys domain, Late Neogene, Romania. Global and Planetary Change, 103: 193-206.
 • Jipa D.C., Szobotka S., Brustur T., Avram C., Maximov G. (2006) Sedimentarea litorală neogen superioară în Bazinul Dacic. In: Jipa D.C. (Ed.) Bazinul Dacic. Arhitectură sedimentară, evoluție, factori de control: 135-163.
 • Macaleț R. (2005). The Pontian biostratigraphy from the Cislău area (the Buzău Valley Basin). Geo-Eco-Marina, 9-10: 100-104.
 • Macaleț R., Brustur T., Jipa D.C., Briceag A., Stănescu I., Melinte-Dobrinescu M.C. (2016). Pliocene Stage Stratotypes in the Buzău Land Geopark (Romania). International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 1/1: 483-490, doi: 10.5593/sgem2016B11.
 • Macarovici N. (1961). Observații stratigrafice pe structura Berca- Arbănași (cu privire specială asupra limitelor Dacianului). St. Cerc. Geol., VI (3): 387-403.
 • Melinte M. (1988). Establishment of the Oligocene/Miocene boundary in the Buzău Valley, based on calcareous nannoplankton. Romanian Journal of Stratigraphy, 75/4: 91-97.
 • Melinte M. (2005). Oligocene paleoenvironmental changes in the Romanian Carpathians, revealed by calcareous nannofossil fluctuation. In Tyszka J., Oliwkiewicz-Miklasinska M., Gedl P., Kaminski, M.A. (Eds.), Methods and Application in Micropaleontology. Studia Geologica Polonica, 124: 15-27.
 • Melinte-Dobrinescu M.C., Brustur T., Macaleț R., Jipa D.C., Ion G., Popa A., Ion E., Briceag A. (2017). The Geological and Paleontological Heritage and the Potential for the Geotourism Development in the Buzău Land Geopark (Romania). Geoheritage, 9: 225-236.
 • Motaș I., Bandrabur T., Ghenea C., Săndulescu M. (1967). Ploiești Sheet, 1:200,000. Printed by the Geological Institute of Romania.
 • Murgeanu G., Filipescu M.G., Patrulius D., Alexandrescu Gr., Tocorjescu M., Mutihac V., Contescu L., Săndulescu M., Jipa D.C., Săndulescu J., Mihăilescu N., Bratu E., Bombiță Gh., Iliescu G., Panin N., Butac A. (1961). Guide des excursions. B – Les Carpates Orientaux. Association Géologique Carpato-Balcanique, Congr. V Bucarest, 100 p.
 • Olteanu Fl. (1951). Obsevaţii asupra breciei sării la masive de sare din regiunea mio-pliocenă dintre rîul Teleajen şi pîrîul Bălăneasa (cu privire specială asupra regiunii Pietraru-Buzău). D.S. Inst. Geol. Rom., XXXII: 12-18.
 • Olteanu R., Jipa D.C., (2006). Dacian Basin environmental evolution during Upper Neogene within the Paratethys Domain. Geo-Eco- Marina, 12: 91-105.
 • Oncescu N. (1944). Le flysch paléogène entre Bîsca Chiojdului et Bîsca Mică (Dépt. de Buzău). C. R. Inst. Géol. Roum., XXVII: 3-14.
 • Pană I. (1966). Studiul depozitelor pliocene din regiunea cuprinsă între valea Buzău și valea Bălăneasa. Studii tehnico-economice, J1, 136 p.
 • Pană I. (1968). Espèces du genre Paradacna dans les dépôts pliocènes de la courbure des Carpates. Trav. Muzs. Hist. Nat. Grigore Antipa, VIII: 573-579.
 • Pană I. (1971). Lithofacies et facies paléontologique dans la région de la courbure des Carpates Orientaux. Fold. Kozl., Bull. Hungar. Geol. Soc., 101: 254-264.
 • Papaianopol I., Macaleț R. (1994). La signification biostratigrafique des espèces du genre Zagrabica (Gastropoda, Lymnnaeidae) dans le Bassin Dacique. Analele St. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, XL- XLI: 149-160.
 • Papaianopol I., Macaleț R. (2006). Les espèces du genre Bulimus (Gastropoda, Mesogastropoda) du Néogène superieur (l'intervalle Pontien-Romanien) du Bassin Dacique. Rom. J. Paleont., 78 A: 77-108.
 • Papp A. Marinescu F., Seneš J. (1974). M5 - Sarmatien (sensu E. SUESS, 1866). Die Sarmatische Schichtengruppe und ihr Stratotypus. Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän der Zentralen Paratethys, vol. 4, Slowakische Akademie der Wissenschaften, Bratislava: 707 p.
 • Piller W.E., Harzhauser M., Mandic O. (2007). Miocene Central Paratethys stratigraphy – current status and future directions. Stratigraphy, 4: 151-168.
 • Popa A., Jipa D.C., Rădan S., Melinte-Dobrinescu M.C., Brustur, T. (2016). Salt diapir exotic blocks from Bădila Nature Reserve (Buzău Land Geopark, Romania). A drone-based textural evaluation. Geo-Eco- Marina, 22: 122-134.
 • Popa R.G., Popa D.A., Andrașanu A. (2017). The SEA and Big-S Models for Managing Geosites as Resources for Local Communities in the Context of Rural Geoparks. Geoheritage, 9/2: 175-196.
 • Popescu G., Mutihac V. (1960). Covasna Sheet, scale 1:100,000. Printed by the Geological Institute of Romania.
 • Popov S.V., Rögl F., Rozanov A.Y., Steininger F.F., Shcherba I.G., Kováč M. (2004). Lithological–Paleogeographic maps of Paratethys. 10 Maps Late Eocene to Pliocene. Cour Forsch Senck., 250: 1-46.
 • Porn M., Munteanu-Murgoci G. (1910). Regiunea Policiori-Berca-Beciu- Arbănași. Rev. Gén. Sci. Appl. (Revue du pétrole), V: 335-342.
 • Protescu O. (1923). Structura geologică a regiunei Buzăului cuprinsă pe foile "Beciu", "Scheia" și "Ivănețu". Dări de Seamă ale Institutului Geologic al României, XI: 81-89.
 • Rabischon A. (1924). Studiu geologic și petrolifer al regiunii cuprinse între Pătârlagele și Cislău, județul Buzău (zonele petrolifere de la Geroasa - Măguricea - Coculești - Tega - Poienii de Jos - Cislău - Olari - Bâscenii de Jos). Mon. Petr., XXIII: 1601-1610.
 • Richard A. (1897). Richesses minérales de la Roumanie. Pétrole, Eaux minérale. Ed. F. Göbl Fils, 422 p.
 • Stoica M., Lazăr I., Krijgsman W., Vasiliev I., Jipa D.C, Floroiu A. (2013). Paleoenvironmental evolution of the East Carpathian foredeep during the late Miocene-early Pliocene (Dacian Basin; Romania). Global and Planetary Changes, 103: 135-148.
 • Stoica, C. (1943-44). Paleogenul din valea Sibiciului (județul Buzău). Notă preliminară. Rev. Min. Geol., Rev. Univ. din Cluj-Sibiu la Timișoara, VIII/1: 64-85.
 • Săndulescu M. (1984). Geotectonica României. Editura Tehnică, București, 336 p.
 • Teisseyre W. (1897). Geologische Untersuchungen im Distrikte Buzeu in Rumänien. Verhandl., 7, 160 p., Wien.
 • Van Baak C.G.C., Mandic O., Lazăr I., Stoica M., Krijgsman W. (2015). The Slănicul de Buzău section, a unit stratotype for the Romanian stage of the Dacian Basin (Plio-Pleistocene, Eastern Paratethys). Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 440: 594-613.
 • Ștefănescu M., Melinte M. (1992). New data on the Eocene/Oligocene boundary in the Outer Flysch Zone of the Buzău Valley Basin on the basis of the nannoplankton. Romanian Journal of Stratigraphy, 76: 61-68.
 • Ștefănescu M., Popescu I., Melinte M., Ivan V., Ștefănescu M., Papaianopol I., Popescu G., Dumitrică R. (1993). Sheet Nehoiu, scale 1: 50,000. Printed by the Geological Institute of Romania.
 • Ștefănescu M., Popescu I., Ștefănescu M., Melinte M., Ivan V., Stănescu V. (1989). Aspects of the possibilities of the lithological correlations of the Oligocene/ Miocene Boundary in the Buzău Valley. Romanian Journal of Stratigraphy, 75/4: 83-91.
28
5
views
downloads
All versions This version
Views 2828
Downloads 55
Data volume 34.1 MB34.1 MB
Unique views 2828
Unique downloads 44

Share

Cite as