There is a newer version of this record available.

Report Open Access

Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya

Cigarini, Anna; Vicens, Julián; Duch, Jordi; Sánchez, Angel; Perelló, Josep


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "cat", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Catalan"
 }, 
 "description": "<p>Jocs X la Salut Mental &eacute;s un projecte de ci&egrave;ncia ciutadana que analitza les interaccions entre afectats, familiars i cuidadors de forma participada. Un seguit de sessions de treball han donat forma a una plataforma digital que permet jugar i plantejar un conjunt de dilemes socials a voluntaris de tota Catalunya. Hem estudiat plegats les interaccions socials all&agrave; on es relacionen els diversos actors implicats en salut mental.</p>\n\n<p>Els resultats de l&rsquo;estudi es publiquen en format d&rsquo;article de recerca cient&iacute;fica en la revista d&rsquo;acc&eacute;s obert Scientific Reports:&nbsp;<br>\nAnna Cigarini, Juli&aacute;n Vicens, Jordi Duch, S&aacute;nchez, and Josep Perell&oacute;, Quantitative account of social interactions in a mental health care ecosystem: cooperation, trust and collective action, Scientific Reports (2018),&nbsp;<br>\ndoi 10.1038/s41598-018-21900-1.&nbsp;</p>\n\n<p>Les dades estan anominitzades i obertes a Zenodo, amb doi 10.5281/zenodo.1175627 i amb llic&egrave;ncia CC BY-SA-4.0.</p>\n\n<p>Tamb&eacute; podeu veure un v&iacute;deo resum a: xxxxx<br>\n&nbsp;</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9328-8589", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Cigarini, Anna"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universitat Rovira i Virgili", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-0643-0469", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Vicens, Juli\u00e1n"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universitat Rovira i Virgili", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2639-6333", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Duch, Jordi"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universidad Carlos III de Madrid", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-1874-2881", 
   "@type": "Person", 
   "name": "S\u00e1nchez, Angel"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-8533-6539", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Perell\u00f3, Josep"
  }
 ], 
 "headline": "Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "citation": [
  {
   "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1175627", 
   "@type": "CreativeWork"
  }, 
  {
   "@id": "https://doi.org/10.1038/s41598-018-21900-1", 
   "@type": "CreativeWork"
  }
 ], 
 "datePublished": "2018-02-28", 
 "url": "https://zenodo.org/record/1183451", 
 "keywords": [
  "citizen science", 
  "care in community", 
  "mental health care", 
  "social dilemmas", 
  "game theory"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya"
}
375
192
views
downloads
All versions This version
Views 375263
Downloads 192129
Data volume 326.1 MB216.6 MB
Unique views 343249
Unique downloads 169118

Share

Cite as