There is a newer version of this record available.

Report Open Access

Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya

Cigarini, Anna; Vicens, Julián; Duch, Jordi; Sánchez, Angel; Perelló, Josep


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/71121869-31b9-424a-bb51-22ede9bfe8c8/Report%20final%20Salut%20Mental.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:9a16c351ba555c88a91bede71adf6a41", 
   "bucket": "71121869-31b9-424a-bb51-22ede9bfe8c8", 
   "key": "Report final Salut Mental.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1678833
  }
 ], 
 "owners": [
  40107
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.1183451", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 170.0, 
  "unique_views": 249.0, 
  "views": 263.0, 
  "version_views": 375.0, 
  "unique_downloads": 118.0, 
  "version_unique_views": 343.0, 
  "volume": 216569457.0, 
  "version_downloads": 193.0, 
  "downloads": 129.0, 
  "version_volume": 327816817.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1183450", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/71121869-31b9-424a-bb51-22ede9bfe8c8", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1183450.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/1183451", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/1186978", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1183451.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/1186978"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.1183450", 
 "created": "2018-02-23T10:04:50.636412+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T17:33:54.898134+00:00", 
 "conceptrecid": "1183450", 
 "revision": 10, 
 "id": 1183451, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "embargo_date": "2018-02-28", 
  "doi": "10.5281/zenodo.1183451", 
  "description": "<p>Jocs X la Salut Mental &eacute;s un projecte de ci&egrave;ncia ciutadana que analitza les interaccions entre afectats, familiars i cuidadors de forma participada. Un seguit de sessions de treball han donat forma a una plataforma digital que permet jugar i plantejar un conjunt de dilemes socials a voluntaris de tota Catalunya. Hem estudiat plegats les interaccions socials all&agrave; on es relacionen els diversos actors implicats en salut mental.</p>\n\n<p>Els resultats de l&rsquo;estudi es publiquen en format d&rsquo;article de recerca cient&iacute;fica en la revista d&rsquo;acc&eacute;s obert Scientific Reports:&nbsp;<br>\nAnna Cigarini, Juli&aacute;n Vicens, Jordi Duch, S&aacute;nchez, and Josep Perell&oacute;, Quantitative account of social interactions in a mental health care ecosystem: cooperation, trust and collective action, Scientific Reports (2018),&nbsp;<br>\ndoi 10.1038/s41598-018-21900-1.&nbsp;</p>\n\n<p>Les dades estan anominitzades i obertes a Zenodo, amb doi 10.5281/zenodo.1175627 i amb llic&egrave;ncia CC BY-SA-4.0.</p>\n\n<p>Tamb&eacute; podeu veure un v&iacute;deo resum a: xxxxx<br>\n&nbsp;</p>", 
  "language": "cat", 
  "title": "Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-SA-4.0"
  }, 
  "journal": {
   "title": "Scientific Reports"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 2, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1183450"
     }, 
     "is_last": false, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1186978"
     }
    }
   ]
  }, 
  "keywords": [
   "citizen science", 
   "care in community", 
   "mental health care", 
   "social dilemmas", 
   "game theory"
  ], 
  "publication_date": "2018-02-28", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-9328-8589", 
    "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
    "name": "Cigarini, Anna"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0003-0643-0469", 
    "affiliation": "Universitat Rovira i Virgili", 
    "name": "Vicens, Juli\u00e1n"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0003-2639-6333", 
    "affiliation": "Universitat Rovira i Virgili", 
    "name": "Duch, Jordi"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0003-1874-2881", 
    "affiliation": "Universidad Carlos III de Madrid", 
    "name": "S\u00e1nchez, Angel"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-8533-6539", 
    "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
    "name": "Perell\u00f3, Josep"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "report", 
   "type": "publication", 
   "title": "Report"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.1175627", 
    "relation": "cites"
   }, 
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.1038/s41598-018-21900-1", 
    "relation": "cites"
   }, 
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.1183450", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
375
193
views
downloads
All versions This version
Views 375263
Downloads 193129
Data volume 327.8 MB216.6 MB
Unique views 343249
Unique downloads 170118

Share

Cite as