There is a newer version of this record available.

Report Open Access

Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya

Cigarini, Anna; Vicens, Julián; Duch, Jordi; Sánchez, Angel; Perelló, Josep


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-9328-8589">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-9328-8589</dct:identifier>
    <foaf:name>Cigarini, Anna</foaf:name>
    <foaf:givenName>Anna</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Cigarini</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat de Barcelona</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0643-0469">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0643-0469</dct:identifier>
    <foaf:name>Vicens, Julián</foaf:name>
    <foaf:givenName>Julián</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Vicens</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat Rovira i Virgili</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-2639-6333">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-2639-6333</dct:identifier>
    <foaf:name>Duch, Jordi</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jordi</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Duch</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat Rovira i Virgili</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-1874-2881">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-1874-2881</dct:identifier>
    <foaf:name>Sánchez, Angel</foaf:name>
    <foaf:givenName>Angel</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Sánchez</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universidad Carlos III de Madrid</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-8533-6539">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-8533-6539</dct:identifier>
    <foaf:name>Perelló, Josep</foaf:name>
    <foaf:givenName>Josep</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Perelló</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat de Barcelona</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dcat:keyword>citizen science</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>care in community</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>mental health care</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>social dilemmas</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>game theory</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-02-28</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CA"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1183451"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1183451</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:relation rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1175627"/>
  <dct:relation rdf:resource="https://doi.org/10.1038/s41598-018-21900-1"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1183450"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Jocs X la Salut Mental &amp;eacute;s un projecte de ci&amp;egrave;ncia ciutadana que analitza les interaccions entre afectats, familiars i cuidadors de forma participada. Un seguit de sessions de treball han donat forma a una plataforma digital que permet jugar i plantejar un conjunt de dilemes socials a voluntaris de tota Catalunya. Hem estudiat plegats les interaccions socials all&amp;agrave; on es relacionen els diversos actors implicats en salut mental.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Els resultats de l&amp;rsquo;estudi es publiquen en format d&amp;rsquo;article de recerca cient&amp;iacute;fica en la revista d&amp;rsquo;acc&amp;eacute;s obert Scientific Reports:&amp;nbsp;&lt;br&gt; Anna Cigarini, Juli&amp;aacute;n Vicens, Jordi Duch, S&amp;aacute;nchez, and Josep Perell&amp;oacute;, Quantitative account of social interactions in a mental health care ecosystem: cooperation, trust and collective action, Scientific Reports (2018),&amp;nbsp;&lt;br&gt; doi 10.1038/s41598-018-21900-1.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les dades estan anominitzades i obertes a Zenodo, amb doi 10.5281/zenodo.1175627 i amb llic&amp;egrave;ncia CC BY-SA-4.0.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tamb&amp;eacute; podeu veure un v&amp;iacute;deo resum a: xxxxx&lt;br&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451">https://doi.org/10.5281/zenodo.1183451</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1678833</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/1183451/files/Report final Salut Mental.pdf">https://zenodo.org/record/1183451/files/Report final Salut Mental.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
375
192
views
downloads
All versions This version
Views 375263
Downloads 192129
Data volume 326.1 MB216.6 MB
Unique views 343249
Unique downloads 169118

Share

Cite as