There is a newer version of this record available.

Report Open Access

Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya

Cigarini, Anna; Vicens, Julián; Duch, Jordi; Sánchez, Angel; Perelló, Josep


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.1183451", 
 "container_title": "Scientific Reports", 
 "language": "cat", 
 "title": "Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2018, 
    2, 
    28
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Jocs X la Salut Mental &eacute;s un projecte de ci&egrave;ncia ciutadana que analitza les interaccions entre afectats, familiars i cuidadors de forma participada. Un seguit de sessions de treball han donat forma a una plataforma digital que permet jugar i plantejar un conjunt de dilemes socials a voluntaris de tota Catalunya. Hem estudiat plegats les interaccions socials all&agrave; on es relacionen els diversos actors implicats en salut mental.</p>\n\n<p>Els resultats de l&rsquo;estudi es publiquen en format d&rsquo;article de recerca cient&iacute;fica en la revista d&rsquo;acc&eacute;s obert Scientific Reports:&nbsp;<br>\nAnna Cigarini, Juli&aacute;n Vicens, Jordi Duch, S&aacute;nchez, and Josep Perell&oacute;, Quantitative account of social interactions in a mental health care ecosystem: cooperation, trust and collective action, Scientific Reports (2018),&nbsp;<br>\ndoi 10.1038/s41598-018-21900-1.&nbsp;</p>\n\n<p>Les dades estan anominitzades i obertes a Zenodo, amb doi 10.5281/zenodo.1175627 i amb llic&egrave;ncia CC BY-SA-4.0.</p>\n\n<p>Tamb&eacute; podeu veure un v&iacute;deo resum a: xxxxx<br>\n&nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Cigarini, Anna"
  }, 
  {
   "family": "Vicens, Juli\u00e1n"
  }, 
  {
   "family": "Duch, Jordi"
  }, 
  {
   "family": "S\u00e1nchez, Angel"
  }, 
  {
   "family": "Perell\u00f3, Josep"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "id": "1183451"
}
375
190
views
downloads
All versions This version
Views 375263
Downloads 190129
Data volume 322.6 MB216.6 MB
Unique views 343249
Unique downloads 168118

Share

Cite as