Journal article Open Access

Detonacja nadziei. O fundamentalnej frakturze opowiadania przemocy w twórczości Heinera Müllera

Raddatz, Frank M.; Wojtyra, Wiktoria


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Blanchot, Maurice (2016), Przestrzeń literacka, przekł. Tomasz Falkowski, Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bloch, Ernst (1959), Das Prinzip Hoffnung. Tom 1, 1954-1959, Frankfurt am Main: Suhrkamp.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Czajka, Anna (1991), Człowiek znaczy nadzieja: o filozofii Ernesta Blocha, Warszawa: Wydawnictwo FEA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Girard, René (2012), Das Heilige und die Gewalt, Ostfildern: Patmos.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Goethe, Johann Wolfgang (1984), Uczeń czarnoksiężnika, przekł. Hanna Januszewska, Warszawa: Nasza Księgarnia.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2002), Sumienie, piękna dusza, zło i jego wybaczenie, w: Fenomenologia ducha, przekł. Światosław Florian Nowicki, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 99-113.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hermand, Jost (1999), 'Deutsche fressen Deutsche', w: Mit den Totenreden, Jost Hermand, Helen Fehervary (red.).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hörnigk, Frank (1989), Heiner Müller Material, Göttingen: Steidl.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1976), 'Traktor', przekł. Michał Sprusiński, Dialog: 8, ss. 46-64.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1978), 'Horacjusz', przekł. Jacek Stanisław Buras, Dialog: 2, ss. 96-102.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1980), Bitwa. Sceny z Niemiec, przekł. Michał Sprusiński, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1981), 'Misja', przekł. Jacek Stanisław Buras, Dialog: 7, ss. 48-59.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1985), 'Opis obrazu', przekł. Jacek Stanisław Buras, Dialog: 10, ss. 68-71.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1990), 'Unter der Sonne der Folter, die alle Kontinente dieses Planeten gleichzeitigbe scheint, blühen [Artauds] Texte', w: Frank Hörnigk (red.), Müller, Heiner, Artaud, die Sprache der Qual, Heiner Müller Material, Leipzig: Philipp Reclam-Verlag.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1996), 'Ich glaube an Konflikt. Sonstglaubeich an nichts. Gesprächmit Sylvère Lothringer', w: Gesammelte Irrtümer I, Frankfurt am Main: Verlag der Autoren, ss. 96-106.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1998 a), 'Elektratext', w: Gedichte, Frankfurt am Main: Suhrkamp, ss. 197-198.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (1998 b), Werke 1-12, Frankfurt am Main: Suhrkamp.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2000 a), 'Makbet', w: Makbet. HamletMaszyna. Anatomia Tytusa, przekł. Elżbieta Jeleń, Jacek Stanisław Buras, Monika Muskała, Kraków: Księgarnia Akademicka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2000 b), 'HamletMaszyna', w: Makbet. HamletMaszyna. Anatomia Tytusa, przekł. Elżbieta Jeleń, Jacek Stanisław Buras, Monika Muskała, Kraków: Księgarnia Akademicka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2000 c), 'Anatomia Tytusa', w: Makbet. HamletMaszyna. Anatomia Tytusa, przekł. Elżbieta Jeleń, Jacek Stanisław Buras, Monika Muskała, Kraków: Księgarnia Akademicka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2007), 'Und zwischen ABC und Einmaleins', w: Gedichte 1949–89, Berlin: Alexander Verlag.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2008), 'Mauzer', w: Bertolt Brecht, Decyzja, Heiner Müller Mauzer, przekł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków: PangaPank.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2009 a), Germania Śmierci w Berlinie, przekł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków: PangaPank.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2009 b), 'Szosa Wołokołamska', w: Cement, Szosa Wołokołamska, przekł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków: PangaPank.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müller, Heiner (2014), Warten auf der Gegenschräge: gesammelte Gedichte, Kristin Schulz (red.), Berlin: Suhrkamp.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Poe, Edgar Allan (1922), Arabeski, t. I, przekł. i wstęp Stanisław Wyrzykowski, Warszawa: Nakład Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rancière, Jacques (2007), Estetyka jako polityka, przekł. Julian Kutyła, Paweł Mościski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Schmitt, Carl (2016), Teoria partyzanta. Uwagi na marginesie »Pojęcia polityczności«, przekł. Maciej Kropiwnicki, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Schulz, Genia (1990), Heiner Müller, Stuttgart: Metzler.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Storch, Wolfgang (1987), Explosion of a Memory. Heiner Müller DDR, Berlin: Hentrich.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wieghaus, Georg (1981), Heiner Müller, München: Beck.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vernant, Jean-Pierre (1988), Tod in den Augen, Frankfurt am Main: Fischer.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Žižek, Slavoj (2016), Wenigeralsnichts: Hegel und der Schatten des dialektischen Materialismus, przekł. Frank Born, Berlin: Suhrkamp Verlag</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120145236.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1171165</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Polska Akademia Nauk</subfield>
  <subfield code="a">Wojtyra, Wiktoria</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">375432</subfield>
  <subfield code="z">md5:687f28d8ce0f3e3e0f9135d609737fdd</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1171165/files/10 Raddatz, Wojtyra.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-02-24</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1171165</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">178-201</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Facta Ficta Journal of Theory, Narrative &amp; Media</subfield>
  <subfield code="v">1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Raddatz, Frank M.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Detonacja nadziei. O fundamentalnej frakturze opowiadania przemocy w twórczości Heinera Müllera</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;In the paper, &lt;em&gt;Detonation of Hope&lt;/em&gt;, translated by Wiktoria Wojtyra, Frank M. Raddatz attempts to explain the origins of Heiner M&amp;uuml;ller&amp;rsquo;s late texts, renowned for their non-dialogue characteristics that have become the basis for the post-dramatic theater. However, this basis has been corrupted by the capitulation to violence now deeply integrated onto it. Furthermore, in &lt;em&gt;Hamletmachine&lt;/em&gt;, M&amp;uuml;ller utilized post-utopian aesthetics as a&amp;nbsp;manifestation of the thwarted hope of the end to violence in history. This fundamental structure of his narrative of violence is preceded by the long struggle against violence and the possibility of overcoming or eradicating it entirely. A&amp;nbsp;profound shock ensues from a&amp;nbsp;sensitization stemming from the regulation of violence set against a&amp;nbsp;pandemic. However, this only succeeds until the moment in which the fight against bestiality will give way for a&amp;nbsp;new desire for violence. History, it turns out, becomes a&amp;nbsp;&lt;em&gt;cul-de-sac&lt;/em&gt; as represented by the renaissance of the ice-age which marks a&amp;nbsp;farewell to a&amp;nbsp;utopian world free of violence. At the same time fails an alliance of art and po&amp;shy;litics. The same alliance, that on behalf of The Absolute Other once hammered out the historical expectations horizon.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171164</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171165</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
67
60
views
downloads
All versions This version
Views 6767
Downloads 6061
Data volume 22.5 MB22.9 MB
Unique views 6565
Unique downloads 6061

Share

Cite as