Journal article Open Access

Niedziela nic nie zmienia

Czapnik, Marta


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bartosz, Bogna, Ewa Błażej (1995), O doświadczeniu bezdomności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bauman, Zygmunt (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przekł. Ewa Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Charkiewicz, Ewa (2011), 'Kobiety i ubóstwo', Nowy obywatel: 2, online: https://nowyobywatel.pl/2011/04/30/kobiety-i-ubostwo/ [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Declerck, Patrick (2004), Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, przekł. Anna Głowacka, Jarosław Kaczmarek, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dębski, Maciej, Sylwester Retowski (2008), Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dictionary.com (2017), Month of Sundays, online: http://www.dictionary.com/browse/month-of-sundays--a [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dzimira, Karolina (2016), Kalendarz i język, online: http://math.uni.wroc.pl/fmw/sites/default/files/upload_attach/kalendarz.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gasset, José Ortega y (1995), Bunt mas, przekł. Piotr Niklewicz, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Goleński Wojciech, Adam Kijak, Krystian Mesjasz (2011), Alkoholizm w domach pomocy społecznej. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w woj. Opolskim, online: http://ois.rops-opole.pl/download/ALKOHOLIZM%20w%20DPS-ach.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Golinowska, Stanisława, Elżbieta Tarkowska, Irena Tołpińska (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo IPISS.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grabusińska, Zuzanna (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, online: https://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jahoda, Marie, Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel (2007), Bezrobotni Marienthalu, przekł. Robert Marszałek, Warszawa: Oficyna Naukowa.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jethon, Zbigniew (1977), Zmęczenie jako problem współczesnej cywilizacji, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kołakowski, Leszek (2009), Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie, Kraków: Znak.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Krajewski, Marek (2011), 'Narzędzie wielofunkcyjne. O książce Tomasza Rakowskiego Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy', Stan Rzeczy, online: http://www.stanrzeczy.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/SR1-281-291.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lech, Adam (2007), Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">BiblicalCyclopedia.com (2017), Dies Dominicus, online: http://www.biblicalcyclopedia.com/D/dies-dominicus.html [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">MRPiPS.gov.pl (2016), Domy Pomocy Społecznej, online: https://www.mpips.gov.pl /pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/dom-pomocy-spolecznej/ [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Nóżka, Marcjanna (2006), 'Włóczęgostwo: zjawisko społeczne i interwencja socjalna', w: Zeszyty Pracy Socjalnej: 11, ss. 167-177.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Oliwa-Ciesielska, Monika (2006), Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Piekut-Brodzka, Danuta M. (2006), Bezdomność, Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Przymeński, Andrzej (2001), Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań: Akademia Ekonomiczna.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rakowski, Tomasz (2009), Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk: Słowo / obraz terytoria.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sałwacka, Sylwia (2014), 'Bezdomni na nowym dworcu – nocleg za bilet do Kiekrza', Wyborcza.pl, online: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,15324505,Bezdomni_na_nowym_dworcu___nocleg_za_bilet_do_Kiekrza.html [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sienkiewicz-Wilowska, Julia (2013), 'Samopoczucie w okresie późnej dorosłości u uczestników terapii zajęciowej w dziennych domach pomocy społecznej', Studia Psychologiczne: 3 (51), ss. 19-34</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Szluz, Beata (2010), Świat społeczny bezdomnych kobiet, Rzeszów: Bonus Liber.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tarkowska, Elżbieta (1992), Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tarkowska, Elżbieta (1994), Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tarkowska, Elżbieta (2006), 'Młode pokolenie z byłych PGR-ów: Dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy?', Polityka Społeczna: 11-12, ss. 13-16.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Urbańska, Joanna (2010), Zmęczenie życiem codziennym: środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120161112.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1171150</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">255773</subfield>
  <subfield code="z">md5:8b19764e92ba9067643ffceb6e1e3e56</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1171150/files/7 Czapnik.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-02-12</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1171150</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">142-153</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Facta Ficta Journal of Theory, Narrative &amp; Media</subfield>
  <subfield code="v">1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uniwersytet Warszawski</subfield>
  <subfield code="a">Czapnik, Marta</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Niedziela nic nie zmienia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;The aim of the paper &lt;em&gt;Sunday Changes Nothing&lt;/em&gt; is to analyze the lifestyles of social groups at risk of poverty and social exclusion, with a&amp;nbsp;particular emphasis on their time management skills. The article is a&amp;nbsp;review of the literature in this area, enriched by five-year-old field observation. Although today poverty is treated as a&amp;nbsp;correlate of many factors, researchers fail to notice these correlations exhaustively. Poverty does not have be the result of the lack of effort, but, in some cases, can be a&amp;nbsp;consequence of anomie affecting a&amp;nbsp;given social group. Hence, poverty studies pay more and more attention to the lack of prospective thinkin that accompanies a&amp;nbsp;variety of social groups&amp;mdash;single mothers, long-term unemployed, di&amp;shy;sabled, or homeless people. Sustained dependence and discomfort leads to many disorders, such as neutralization, malaise, and even depression. A&amp;nbsp;sense of senselessness, lack of adequate living conditions, or unproductive daily routine has devastating ramifications and results in being subordinated to external factors. This lifestyle restricts needs and submits all the efforts to survivability. Different social group living in poverty&amp;mdash;impoverished workmen, clients of DPS, or homeless&amp;mdash;deal with it in individually in different ways. They all, however, share the same inability to manage their time efficiently, thus hindering capability to rest, and, in consequence, significantly reducing the quality of life.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171149</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171150</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
60
87
views
downloads
All versions This version
Views 6060
Downloads 8787
Data volume 22.3 MB22.3 MB
Unique views 5454
Unique downloads 8282

Share

Cite as