Journal article Open Access

"Ten demoniczny Bosch". W czterechsetną rocznicę śmierci malarza

Olkusz, Ksenia; Olkusz, Wiesław


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aguirre, Manuel (2002), 'Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej', przekł. Agnieszka Izdebska, w: Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, Jarosław Płuciennik (red.), Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo, Kraków: Universitas, ss. 15-32.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ałpatow, Michaił (1977), Historia sztuki, przekł. Maria Kurecka, t. III, Warszawa: Arkady.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bajda, Justyna (2003), Poezja a sztuki piękne: o świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa: Wydawnictwo DiG.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Balbus, Stanisław, Andrzej Hejmej, Jakub Niedźwiedź (2005), Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), Kraków: Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bellinger, Gerhard J. (2003), 'Yggdrassil', w: Gerhard J. Bellinger, Leksykon mitologii. Mity ludów i narodów świata, przekł. Janina Szymańska-Kumaniecka, Warszawa: Muza, s. 426.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bobrowska, Barbara (2004), 'Enklawy quasi-ikoniczne w powieści Bolesława Prusa Dusze w niewoli', w: Barbara Bobrowska, Stanisław Fita, Jakub A. Malik (red.), Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. światopoglądy – postawy – tradycje, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 45-84.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bobrowska, Barbara, Stanisław Fita, Jakub A. Malik (2004), Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boczkowska, Anna (1974), Hieronim Bosch, Warszawa: Arkady; Berlin: Henschelverlag.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bosing, Walter (2005), Hieronim Bosch ok. 1450-1516. Między niebem a piekłem, przekł. Ewa Wanat, Warszawa: Edipresse, Taschen.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Brown, Dan (2004), Kod Leonarda da Vinci, przekł. Krzysztof Mazurek, Warszawa: Wydawnictwo Albatros.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Brzezińska, Anna (2005), Wody głębokie jak niebo, Warszawa: Agencja Wydawnicza RUNA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Carroll, Noël (2004), Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, przekł. Mirosław Przylipiak, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cieślak, Robert (2006), Poezja wobec kryzysu władzy wzroku: studia o słowie, obrazie i percepcji, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cieślikowska, Teresa (2005), W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (1995), Czarne echo, przekł. Bogumiła Nawrot, Marcin Łakomski, Warszawa: Amber.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (2000), Schody Aniołów, przekł. Jarosław Cieśla, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (2007), Echo Park, przekł. Łukasz Praski, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (2008), Punkt widokowy, przekł. Łukasz Praski, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (2009), Ołowiany wyrok, przekł. Łukasz Praski, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (2012), Ciemność mroczniejsza niż noc, przekł. Ewa Horodyska, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (2013A), Kanał, przekł. Wojciech M. Próchniewicz, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Connelly, Michael (2013B), Muzyka z kufra, przekł. Łukasz Praski, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ćwikła, Paweł (2010), 'Ogród rozkoszy ziemskich czyli problem Epifaniusza', Opcje: 2, ss. 52-61.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dempf, Peter (2005), Tajemnica Hieronima Boscha, przekł. Anna Bender, Warszawa: Twój Styl.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Devitini Dufour, Alessia (1998), Bosch. Między rzeczywistością a światem wizji, przekł. Anna Wieczorek-Niebielska, Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita" S. A.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dębski, Eugeniusz, Jarosław Grzędowicz, Maciej Jurewicz (2004), Demony, Lublin: Fabryka Słów.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dziadek, Adam (2004), Obrazy i wiersze: z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fraenger, Wilhelm (2010), Hieronim Bosch, przekł. Barbara Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Genaille, Robert (1976), Sztuka flamandzka i belgijska, przekł. Halina Andrzejewska, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gombrich, Ernst Hans Josef (2009), O sztuce, przekł. Monika Dolińska, Irena Kossowska, Dorota Stefańska-Szewczuk, Agnieszka Kuczyńska, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Górski, Konrad (1973), 'Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia', w: Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Stylistyka polska. Wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grodecka, Aneta (2009), Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grzędowicz, Jarosław (2003), Księga jesiennych demonów, Lublin: Fabryka Słów.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grzędowicz, Jarosław (2005), Pan Lodowego Ogrodu, t. I, Lublin: Fabryka Słów.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grzędowicz, Jarosław (2007), Pan Lodowego Ogrodu, t. II, Lublin: Fabryka Słów.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Handke, Ryszard (1994), 'Fantastyka wobec transcendencji', w: Anna Martuszewska (red.), Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Heck, Dorota (2008), Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Studia i szkice, Wrocław: Wydawnictwo GAJT.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Huizinga, Johan (1988), Jesień średniowiecza, przekł. Tadeusz Brzostowski, Warszawa 1998.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hutnikiewicz, Artur (1958), Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hutnikiewicz, Artur (1980), 'Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść', w: Stefan Grabiński, Nowele, Kraków: Wydawnictwo Literackie.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jahn, Johannes (1974), Galeria Prado, przekł. Egbert W. Skowron, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Janos, Végh (1979), Malarstwo niderlandzkie XV wieku, przekł. Maria Augustynowicz-Kertész, Warszawa: WAiF.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jastrzębski, Jerzy (2006), 'Pornografia i literatura erotyczna', w: Tadeusz Żabski (red.), Słownik literatury popularnej, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, s. 445.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jégo, Yves, Denis, Lépée (2007), Tajemnica Boscha, przekł. Krystyna Kowalczyk, Warszawa: Wydawnictwo Albatros.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kluckert, Ehrenfried (2007), 'Malowidło gotyckie. Malarstwo tablicowe, ścienne i książkowe', w: Rolf Toman (red.), Gotyk. Architektura – rzeźba – malarstwo, przekł. Agna Baranowa, [bm]: H.F. Ullmann.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kolbuszewski, Jacek (2006), 'Powieść dziennikarska', w: Tadeusz Żabski (red.), Słownik literatury popularnej, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, ss. 450-452.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lindsay, Jeff (2006), Dekalog dobrego Dextera, przekł. Radosław Januszewski, Warszawa: Amber.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Martuszewska, Anna (1975), 'List, pamiętnik i dziennik w strukturze powieści pozytywistycznej', Teksty: 4 (22), ss. 129-147.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Martuszewska, Anna (2006), 'Powieść kryminalna', w: Tadeusz Żabski (red.), Słownik literatury popularnej, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, s. 467.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Markowski, Michał Paweł (1999a), 'Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza', Pamiętnik Literacki: 2 , ss. 229-236.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Markowski, Michał Paweł (1999b), Pragnienie obecności. Filozofia reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Okoń, Wincenty (1992), 'Ilustracja literacka', w: Alina Brodzka, Mirosława Puchalska, Małgorzata Semczuk, Anna Sobolewska, Ewa Szary-Matywiecka (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław: Ossolineum, s. 417.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Olkusz, Ksenia (2017), Materializm kontra ezoteryka: drugie pokolenie pozytywistów wobec "spraw nie z tego świata", Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Piekarski, Edward (1990), Biblia w malarstwie, Warszawa: Penta.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Płonka-Syroka, Bożena, Marek, Szymczak (2010), Słabość i siła. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum; Wydawnictwo Akademii Medycznej.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Popowski, Remigiusz (2004), 'Starożytny przewodnik po neapolitańskiej pinakotece', w: Filostat Starszy, Obrazy, przekł. Remigiusz Popowski, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Poprzęcka, Maria (2003), Twarzą w twarz z obrazem. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów (24-26 października 2002), Warszawa: SHS.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Praz, Mario (1981), Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk pięknych, przekł. Wojciech Jekiel, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Preston, Douglas (2010), Mistyfikacja, przekł. Robert P. Lipski, Warszawa: Burda Publishing Polska.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Preston, Douglas, Lincoln, Child (2012), Kult, przekł. Danuta Górska, Warszawa: Wydawnictwo Albatros.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pustowaruk, Marek (2009), Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rembert, Virginia Pitts (2006), Hieronim Bosch, przekł. Maria Zawadzka, Warszawa: Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Romein,, Jan, Anna Romein (1973), Twórcy kultury holenderskiej, przekł. Jerzy Hummel, Joanna Kajetanowicz, Anna M. Komornicka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ruszar, Józef Maria (2006), Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich (jesień 2005), t. I, II, Lublin: Wydawnictwo Gaudium.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Skwara, Marek, Seweryna Wysłouch (2006), Ut pictura poesis, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Stanaszek-Bryc, Kinga (2012), 'O powstawaniu gatunków, czyli o genologii literatury fantasy i science fiction', w: Anna Gemra, Halina Kubicka (red.), Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Stawowy, Renata (2004), "Gdzie jestem ja sama": o poezji Anny Świrszczyńskiej, Kraków: Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Trębicki, Grzegorz (2007), Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków: Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wysłouch, Seweryna (1977), 'Anatomia widma', Teksty: 2, ss. 135-157.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wysłouch, Seweryna (2001), Literatura i semiotyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vries, Theun de (1973), Diabelskie poczwary czyli Rzecz o żywocie i dziełach Melchiora Hinthama, przekł. Wanda Kragen, Kraków: Wydawnictwo Literackie</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120164343.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1171148</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uniwersytet Opolski</subfield>
  <subfield code="a">Olkusz, Wiesław</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">690593</subfield>
  <subfield code="z">md5:84e3afed8ccbedfde7e089d22c74bf04</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1171148/files/6 Olkusz.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-02-12</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1171148</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">96-137</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Facta Ficta Journal of Theory, Narrative &amp; Media</subfield>
  <subfield code="v">1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Facta Ficta Research Centre</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6620-4300</subfield>
  <subfield code="a">Olkusz, Ksenia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">"Ten demoniczny Bosch". W czterechsetną rocznicę śmierci malarza</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;The article &lt;em&gt;&amp;bdquo;This Demonic Bosch&amp;rdquo;. In Four-Hundredth Anniversary of Painter&amp;rsquo;s Death &lt;/em&gt;by Ksenia Olkusz and Wiesław Olkusz concerns the reception of Hieronymus Bosch in contemporary popular literature. Bosch inspirations are traced in Michael Connelly&amp;rsquo;s or Jeffrey Lindsay&amp;rsquo;s crime fiction, as well as in fantasy genre, represen&amp;shy;ted here by Polish writer Jarosław Grzędowicz. Many writers exhibit interests in Bosch&amp;rsquo;s biography which, in turn, becomes interwoven in their storytelling. These tendencies come not only from the long-observed liaisons between literature and visual arts, but are also a&amp;nbsp;consequence of the increasing popularity of mysterious works of art following Dan Brown&amp;rsquo;s bestselling novel &lt;em&gt;The Da Vinci Code&lt;/em&gt;. In at least a&amp;nbsp;decade after the premiere of Brown&amp;rsquo;s work, many subsequent books has already proved to be clearly inspired by his concept. This type of novel requires to recall paintings we do not know much about or biographies of painters that are still incomplete or lack precise account of their lives. Accordingly, the oeuvre of Hieronymus Bosch&amp;mdash;an enigmatic figure and author of disturbing artworks alike&amp;mdash;is presented as a&amp;nbsp;prodigious source of story ideas.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171147</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171148</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
146
631
views
downloads
All versions This version
Views 146146
Downloads 631631
Data volume 435.8 MB435.8 MB
Unique views 139139
Unique downloads 609609

Share

Cite as