Other Open Access

Powrót do przyszłości. Widmo jako pole wiedzy

Momro, Jakub; Kłosiński, Michał; Łachacz, Magdalena


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1171144</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Momro, Jakub</creatorName>
   <givenName>Jakub</givenName>
   <familyName>Momro</familyName>
   <affiliation>Uniwersytet Jagielloński</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Kłosiński, Michał</creatorName>
   <givenName>Michał</givenName>
   <familyName>Kłosiński</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-5169-5338</nameIdentifier>
   <affiliation>Uniwersytet Śląski</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Łachacz, Magdalena</creatorName>
   <givenName>Magdalena</givenName>
   <familyName>Łachacz</familyName>
   <affiliation>Uniwersytet Śląski</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Powrót do przyszłości. Widmo jako pole wiedzy</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-02-12</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Other</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1171144</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1171143</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Discussion over Jakub Momro&amp;#39;s book&amp;nbsp;&lt;em&gt;Widmontologie nowoczesności. Genezy&lt;/em&gt;&amp;nbsp;on Derridian hauntology.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Benjamin, Walter (2005), Pasa\u017ce, przek\u0142. Ireneusz Kania, Krak\u00f3w: Wydawnictwo Literackie.", "Derrida, Jacques (2002), 'Bia\u0142a mitologia. Metafora w tek\u015bcie filozoficznym', przek\u0142. Janusz Marga\u0144ski, w: Jacques Derrida, Marginesy filozofii, przek\u0142. Adam Dziadek, Janusz Marga\u0144ski, Pawe\u0142 Pieni\u0105\u017cek, Warszawa: Wydawnictwo KR."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
88
142
views
downloads
All versions This version
Views 8888
Downloads 142143
Data volume 58.7 MB59.1 MB
Unique views 8888
Unique downloads 136137

Share

Cite as