Other Open Access

Powrót do przyszłości. Widmo jako pole wiedzy

Momro, Jakub; Kłosiński, Michał; Łachacz, Magdalena


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:cnt="http://www.w3.org/2011/content#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171144">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1171144</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171144"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Momro, Jakub</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jakub</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Momro</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet Jagielloński</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-5169-5338">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kłosiński, Michał</foaf:name>
    <foaf:givenName>Michał</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Kłosiński</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet Śląski</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Łachacz, Magdalena</foaf:name>
    <foaf:givenName>Magdalena</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Łachacz</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet Śląski</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Powrót do przyszłości. Widmo jako pole wiedzy</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-02-12</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1171144"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1171144</skos:notation>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171143"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Discussion over Jakub Momro&amp;#39;s book&amp;nbsp;&lt;em&gt;Widmontologie nowoczesności. Genezy&lt;/em&gt;&amp;nbsp;on Derridian hauntology.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description xml:lang="">{"references": ["Benjamin, Walter (2005), Pasa\u017ce, przek\u0142. Ireneusz Kania, Krak\u00f3w: Wydawnictwo Literackie.", "Derrida, Jacques (2002), 'Bia\u0142a mitologia. Metafora w tek\u015bcie filozoficznym', przek\u0142. Janusz Marga\u0144ski, w: Jacques Derrida, Marginesy filozofii, przek\u0142. Adam Dziadek, Janusz Marga\u0144ski, Pawe\u0142 Pieni\u0105\u017cek, Warszawa: Wydawnictwo KR."]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:rights>
     <dct:RightsStatement rdf:about="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
      <rdfs:label>Creative Commons Attribution 4.0 International</rdfs:label>
     </dct:RightsStatement>
    </dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171144"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
87
140
views
downloads
All versions This version
Views 8787
Downloads 140141
Data volume 57.8 MB58.2 MB
Unique views 8787
Unique downloads 134135

Share

Cite as