Journal article Open Access

Miejsca nawiedzone Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Trusewicz, Szymon


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Borowczyk, Jerzy (2012), 'Z kości piszczałka (sielanka, dumka, nekrolog)', w: Piotr Śliwiński (red.), Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 189-204.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Czermińska, Małgorzata (2011), 'Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki', Teksty Drugie: 5, ss. 183-200.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Derrida, Jacques (2016), Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przekł. Tomasz Załuski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dziuban, Zuzanna (2014), 'Memory as haunting', Hagar. Studies in culture, polity &amp; identities: 12, ss. 111–135.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Foucault, Michel (2005), 'Inne przestrzenie', Teksty Drugie: 6, ss. 117-125.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Genette, Gérard (1976), 'Przestrzeń i język', Pamiętnik Literacki: 1 (67), ss. 227-232.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hoffmann, Krzysztof (2012), Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin, Bezrzecze: FORMA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jankowicz, Grzegorz (2012), 'Obietnica' w: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Podaj dalej, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 208-218.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Klejnocki, Jarosław (2001), 'Odsłaniając kości (kilka uwag o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 7-14.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Marzec, Andrzej (2012), 'Widma, zjawy i nawiedzone teksty – hauntologia Jacques᾿a Derridy, czyli o pośmiertnym życiu literatury', w: Magdalena Garbacik i in. (red.) Wymiary powrotu w literaturze, Kraków: Wydawnictwo LIBRON, ss. 255–262.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Momro, Jakub (2014), Widmontologie nowoczesności. Genezy, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Orska, Joanna (2006), 'Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego', w: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków, ss. 99-112.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pacześniak, Jakub (2001), 'Ta ciemność teraz i ta ciemność potem (czyli o "rzeczach nie do pogo- dzenia" w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), "jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 15-43.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Peeren, Esther (2007), 'The ghost as a gendered chronotope', w: Sladja Blazan (red.), Ghost, Stories, Histories: Ghost Stories and Alternative Histories, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, ss. 81-96.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pietrych, Krystyna (2012), 'Na granicy słowa. Transowy tok Dyckiego', w: Piotr Śliwiński (red.), Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 121-134.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rybicka, Elżbieta (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współćzesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sławiński, Janusz (1978), 'Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości', w: Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska (red.), Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII kongresowi slawistów, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 9-22.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Śliwiński, Piotr (2007), Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa: Prószyński i S-ka.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sosnowski, Andrzej (2001), 'Liryzm Dyckiego', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 44-50.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2010a), Oddam wiersze w dobre ręce, Wrocław: Biuro Literackie.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2010b), 'Piosenka o zależnościach i uzależnieniach. Zapis rozmowy z Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim przed Galą Literackiej Nagrody Nike 2009', PortalLiteracki.pl, online http://portliteracki.pl/przystan/teksty/piosenka-o-zaleznosciach-i-uzaleznieniach-2/ [dostęp: 30.01.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2012), Imię i znamię, Wrocław: Biuro Literackie.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2016), Nie dam ci siebie w żadnej postaci, Kraków: Lokator.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz, Anna Podczaszy (2014), 'Pójście za Norwidem. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego za słowa łapie Anna Podczaszy', PortalLiteracki.pl, online: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/pojscie-za-norwidem/ [dostęp: 30.01.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ubertowska, Aleksandra (2016), 'Rysa, dukt, odcisk (nie)obecności. O spektrologiach Zagłady', Teksty Drugie: 2, ss. 102-121.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wolfreys, Julian (2002), Victorian Hauntings: Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature, Basingstoke: Palgrave Macmillan.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zalewski, Cezary (2001), 'Dworce, dworce jak łożyska wielkich rzek (podróże i przystanki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesień już Panie a ja nie mam domu". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Kraków: Ha!art, ss. 58-68.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120160535.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1171135</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">312116</subfield>
  <subfield code="z">md5:fa0e38206995c085457c96bd7719ced7</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1171135/files/1 Trusewicz.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-02-24</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1171135</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">4-17</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Facta Ficta Journal of Theory, Narrative &amp; Media</subfield>
  <subfield code="v">1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uniwersytet w Białymstoku</subfield>
  <subfield code="a">Trusewicz, Szymon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Miejsca nawiedzone Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;In the article &lt;em&gt;Haunted places of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki&lt;/em&gt;, Szymon Trusewicz examines the poetry of Tkaczyszyn-Dycki in the light of Jacques Derrida&amp;rsquo;s hauntology. The &amp;lsquo;language of space&amp;rsquo; originated by G&amp;eacute;rard Genette is the starting point. It suggests that some methaphors connote the space beside its original, non-spatial mea&amp;shy;ning. To describe Tkaczyszyn-Dycki, the critics use such terms as &amp;lsquo;diversity&amp;rsquo;, &amp;lsquo;simultaneousness&amp;rsquo;, &amp;lsquo;co-presence&amp;rsquo;, which &amp;ndash; according to the Author &amp;ndash; reveals the essential relation between the space and the language in this poetry. The poetry of Tkaczyszyn-Dycki is analyzed through the figure of anachrony and the figure of displacement. The author focuses especially on the dates of his poetry, taking into account the biography of the poet. In each following volume, the artist seems to emphasize that some poems belong to different periods of time. Thus the anachrony becomes an artistic strategy of Tkaczyszyn-Dycki. Taking into consideration some terms of Janusz Sławiński, Trusewicz claims that space in the works of the poet does not fulfil only its basic role of &amp;lsquo;the container&amp;rsquo; for characters and plot. Tkaczyszyn-Dycki renders the communication aspect more spacious and engage it in the scenery of poem, which already contains the autobiographical places (&lt;em&gt;sensu&lt;/em&gt; Małgorzata Czermińska). In consequence, it produces a&amp;nbsp;solid and complex knot of life and poetic output.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171134</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171135</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
50
90
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 9090
Data volume 28.1 MB28.1 MB
Unique views 4545
Unique downloads 8989

Share

Cite as