Dataset Open Access

InVID Fake Video Corpus v2.0

Olga Papadopoulou; Markos Zampoglou; Symeon Papadopoulos; Yiannis Kompatsiaris; Denis Teyssou


BibTeX Export

@misc{olga_papadopoulou_2018_1147958,
 author    = {Olga Papadopoulou and
         Markos Zampoglou and
         Symeon Papadopoulos and
         Yiannis Kompatsiaris and
         Denis Teyssou},
 title    = {InVID Fake Video Corpus v2.0},
 month    = jan,
 year     = 2018,
 doi     = {10.5281/zenodo.1147958},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.1147958}
}
275
39
views
downloads
All versions This version
Views 275275
Downloads 3939
Data volume 833.0 kB833.0 kB
Unique views 246246
Unique downloads 3939

Share

Cite as